Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

Svenska impulser Digitalt

Svenska impulser Digital är ett komplement till den tryckta boken. Här kan eleverna bland annat lyssna på texterna i grundboken och antologin, repetera, öva på ord och uttryck, träna läsförståelse samt göra kapiteldiagnoser. För att en elev ska kunna använda en elevlicens krävs att du som lärare har en lärarlicens.

Vad finns i elevlicensen?

  1. Inläst ljud till både grundboken och antologin.
  2. Cirka 300 självrättande övningar.
  3. För SVA-elever finns det övningar som tränar svåra ord och begrepp samt övningar på förförståelse så att de enklare kan ta sig an kapitlen i boken.
  4. Självrättande tester.

Vad finns i lärarlicensen?

  1. Samma innehåll som i elevlicensen.
  2. Planeringsverktyg som gör att du kan anpassa innehållet i läromedlet till just din undervisning, Du kan lägga till eget material, byta ordning eller dölja delar. Du kan också följa elevernas progression, administrera grupper och övningar.

Tips för framgångsrik ”blended learning”

  1. Utgå från boken som är grunden i din undervisning.
  2. Ta hjälp av de självrättande övningarna för att träna viktiga ord samt öva viktiga delar i bokens kapitel.
  3. Använd de små kunskapstesten i den digitala plattformen och stäm av så att alla elever är med på tåget.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration