Svenska Impulser Digitalt

Vad finns det för fördelar med att använda sig av blended läromedel och vilka behov täcker det för läraren, för eleverna och i svenska?

 • Den tryckta boken har sina fördelar och det digitala har sina fördelar och det är viktigt att båda får ta plats, men att det finns ett tydligt didaktiskt syfte. Den tryckta boken ger stabilitet, tydlighet och är lätt att navigera i, både för elev och lärare. Det digitala fungerar vid färdighetsträning, eller att se korta, inspelade genomgångar inför ett lektionsmoment.
 • I ämnet svenska är den tryckta boken en kvalitetsgaranti och en ledstång för läraren att undervisa utifrån, men även i ämnet svenska behöver de digitala kompetenserna tränas och då fungerar förstås det digitala bättre.
 • Inlärningen kan ske i olika utbildningsmiljöer. Eleverna kan läsa i boken, lyssna på texten, se en filmer som går igenom de grundläggande delarna i varje kapitel.
 • I den digitala plattformen har vi lagt in små avstämningar i varje kapitel, där kan du som lärare se om eleverna har plockat med sig nödvändig kunskap och viktiga begrepp. Du kan t.ex. avsluta en lektion med att be eleverna göra svara på några korta frågor för att fånga upp deras kunskapsinhämtning.
 • I slutet på varje kapitel finns det ett större test som också testar av viktiga begrepp och information.
 • Till varje kapitel finns det filmer som tar upp de viktigaste. Med filmerna har du möjlighet att arbeta med flipped classroom eller om du vill uppmana eleverna att repetera inför slutuppgiften.

Vad finns i den digitala plattformen

 1. Inläst ljud till både grundboken och antologin
 2. Filmer till varje kapitel som tar upp det viktigaste
 3. Självrättande övningar
 4. För SVA-elever finns det övningar övar på svåra ord och begrepp samt övningar på förförståelse så att de enklare kan ta sig an kapitlen.
 5. Självrättande test

I lärarhandledningen har vi byggt upp kapitlen efter moment som skulle kunna motsvara en lektion. Här hittar du lektionstips, förslag på lösningar och extramaterial. Lärarhandledningen hjälper dig att enklare navigera i den digitala plattformen.

Fem allmänna tips till en framgångsrik blended undervisning?

 1. Utgå från boken, den är grunden i din undervisning
 2. Använd de små kunskapstesten i den digitala plattformen och stäm av så att alla elever är med på tåget
 3. Se filmerna innan ett moment eller som en avslutning och en repetition inför slutuppgiften.
 4. Ta hjälp av de självrättande övningar för att gnugga in viktiga ord samt öva viktiga delar i kapitlen.

Till SVA - elever finns det massor med stöttning, läs mer i lärarhandledningen.