Mer information

Svenska impulser 1 och den nya ämnesplanen för Svenska 1

Svenska impulser 1 ligger helt i linje med det centrala innehållet i Svenska 1.

 • Svenska impulser 1 innehåller flera praktiska och gedigna kapitel i muntlig och skriftlig framställning
 • Svenska impulser 1 övar eleverna i argumentationsteknik och ger grunderna i den retoriska arbetsprocessen
 • I Svenska impulser 1 får eleverna läsa och arbeta både med skönlitteratur och sakprosa
 • I Svenska impulser 1 får eleverna diskutera språklig variation och språkriktighetsfrågor
 • Svenska impulser 1 stimulerar elevernas källkritiska blick och tänkande
 • I Svenska impulser 1 och antologin Upplev litteraturen 1 får eleverna möta skönlitteratur från olika tider och kulturer

Klicka här för fördjupad information (PDF-dokument, 115 kB)

Svenska impulser 2 och den nya ämnesplanen i Svenska 2

Svenska impulser 2 ligger helt i linje med det centrala innehållet i Svenska 2.

 • Svenska impulser 2 innehåller gedigna kapitel i muntlig och skriftlig framställning, med fokus på att utreda och argumentera
 • Svenska impulser 2 övar eleverna i samtal och analys av skönlitteratur samt i läsning och granskning av sakprosa
 • Svenska impulser 2 tar ett rejält grepp om litteraturen med ett kronologiskt upplägg fram till och med realismen, medan den senare litteraturen behandlas tematiskt
 • I Svenska impulser 2 får eleverna en aktuell orientering om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden
 • Svenska impulser 2 ger eleverna en grundlig genomgång av svenska språkets uppbyggnad med fokus på hur ord, fraser och satser samspelar
 • Antologin Upplev litteraturen 2 kompletterar grundboken med spännande texter och många inspirerande uppgifter

Fördjupad information (PDF-dokument, 331 kB)

Nya Svenska impulser 1

Nya Svenska impulser 1 är en rejäl bearbetning av den första upplagan. Boken går ännu mer på djupet och synliggör än tydligare kopplingen till den nya kursplanen. Här presenterar författarna Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson sin nya bok.

Se inspelat webbinarium om Svenska impulser

I det här inspelade webbinariet ger våra författare, Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson, en övergripande introduktion till sitt omtyckta läromedelspaket Svenska impulser.

Webbinarium om Retorik i teori och praktik

Retoriken har fått en framskjuten plats i den svenska skolan under de senaste åren. I det här webbinariet får du många uppslag och idéer till hur du kan arbeta med kursen Retorik 100 poäng på gymnasiet.

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev