Mer information

Svenska impulser 1 och ämnesplanen för Svenska 1

Svenska impulser 1 ligger helt i linje med det centrala innehållet i Svenska 1.

 • Svenska impulser 1 innehåller flera praktiska och gedigna kapitel i muntlig och skriftlig framställning
 • Svenska impulser 1 övar eleverna i argumentationsteknik och ger grunderna i den retoriska arbetsprocessen
 • I Svenska impulser 1 får eleverna läsa och arbeta både med skönlitteratur och sakprosa
 • I Svenska impulser 1 får eleverna diskutera språklig variation och språkriktighetsfrågor
 • Svenska impulser 1 stimulerar elevernas källkritiska blick och tänkande
 • I Svenska impulser 1 och antologin Upplev litteraturen 1 får eleverna möta skönlitteratur från olika tider och kulturer.

Svenska impulser 2 och ämnesplanen i Svenska 2

Svenska impulser 2 ligger helt i linje med det centrala innehållet i Svenska 2.

 • Svenska impulser 2 innehåller gedigna kapitel i muntlig och skriftlig framställning, med fokus på att utreda och argumentera
 • Svenska impulser 2 övar eleverna i samtal och analys av skönlitteratur samt i läsning och granskning av sakprosa
 • Svenska impulser 2 tar ett rejält grepp om litteraturen med ett kronologiskt upplägg fram till och med realismen, medan den senare litteraturen behandlas tematiskt
 • I Svenska impulser 2 får eleverna en aktuell orientering om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden
 • Svenska impulser 2 ger eleverna en grundlig genomgång av svenska språkets uppbyggnad med fokus på hur ord, fraser och satser samspelar
 • Antologin Upplev litteraturen 2 kompletterar grundboken med spännande texter och många inspirerande uppgifter.

Nya Svenska impulser 1

Nya Svenska impulser 1 är en rejäl bearbetning av den första upplagan. Boken går ännu mer på djupet och synliggör än tydligare kopplingen till den nya kursplanen. Här presenterar författarna Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson sin nya bok.

Se presentationen

Se inspelat webbinarium om Svenska impulser

I det här inspelade webbinariet ger våra författare, Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson, en övergripande introduktion till sitt omtyckta läromedelspaket Svenska impulser.

Se webbinarium

Webbinarium om Retorik i teori och praktik

Retoriken har fått en framskjuten plats i den svenska skolan under de senaste åren. I det här webbinariet får du många uppslag och idéer till hur du kan arbeta med kursen Retorik 100 poäng på gymnasiet.

Se webbinarium

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration