Teknik Direkt, upplaga 2

Om serien

Teknik Direkt, upplaga 2

Teknik Direkt stämmer väl med syfte och centralt innehåll i Lgr 11. Teknik Direkt ingår i läromedelspaketet NO Direkt. Det är ett komplett och flexibelt läromedel som väcker elevernas intresse för teknik. Teknik Direkt finns att lyssna på och ladda ner i mp3-format.

Teknik Direkt ger eleverna insikt i människans behov av teknik för att lösa problem. Texterna är lättlästa och har en tydlig struktur med inspirerande foton och instruktiva illustrationer.

Teknik i olika former behandlas utifrån ett historiskt perspektiv, som ger en förståelse för hur teknikutvecklingen i samhället påverkar elevernas vardag. Teknik finns överallt och miljöfrågorna intar en central plats i boken. Ett genomgående fokus är teknikämnets speciella karaktär, med kreativitet och praktisk problemlösning i centrum.

Bokens nio kapitel är indelade i kortare avsnitt med en tydlig målbeskrivning och kontrollfrågor som hjälper eleverna att arbeta självständigt med boken. Kapitlen avslutas med Uppslaget, där det finns ytterligare frågor på flera nivåer, värderings- och diskussionsövningar samt teknikkluringar. Till varje kapitel hör också ett avsnitt med praktiska uppgifter. Boken avslutas med en Ordlista där viktiga begrepp och tekniska fackord förklaras.

Lärarhandledning

Lärarhandledningen innehåller ett omfattande stöd för lärare och elever med planeringsförslag, kommentarer till praktiska uppgifter i faktaboken, svar på samtliga frågor i faktaboken, extra praktiska uppgifter och teorifrågor, förslag på temauppgifter, digital bildbank, kompletterande fördjupande fakta och materiallista. Lärarhandledningen säljs som nedladdningsbara pdf:er.

Ljudfiler

Direktböckerna är inlästa i mp3-format och kan laddas ner från vår hemsida utan kostnad.

Onlinebok

Vår nya onlinebok är en digital kopia av den tryckta boken och har i de flesta fall ljud. Det går inte att skriva direkt i boken men det finns en anteckningsfunktion bredvid. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling.

Produkter i serien

Den här produkten är inte tillgänglig för köp av dig som är privatkund