Teknik Direkt, upplaga 3

Om serien

Teknik Direkt, upplaga 3

Nya Teknik Direkt rustar eleverna för att möta det digitaliserade samhälle vi lever i och som ständigt utvecklas. Teknik Direkt har en tydlig struktur, lättlästa levande texter, förklarande bilder och utmanande uppgifter. Innehållet väcker elevernas intresse för teknik och lockar till kreativt tänkande genom konkreta frågeställningar och praktiska övningar.

Teknik Direkt har en tydlig koppling till kursplanen i teknik enligt Lgr22 med en progression av innehållet från tidigare årskurser.

Teknik Direkt finns i heldigital version på vår plattform Kampus.

Teknik Direkt har en tydlig struktur, lättlästa levande texter, förklarande bilder och spännande utmaningar. Innehållet väcker elevernas intresse för teknik och lockar till kreativt tänkande genom konkreta frågeställningar och praktiska övningar.

Teknik Direkt rustar eleverna för att möta det digitaliserade samhälle vi lever i och som ständigt utvecklas. En viktig del av bokens innehåll visar hur man med hjälp av programmering och elektronik kan styra och kontrollera teknik.

Texterna är lättlästa och kontrollfrågor hjälper eleven att reflektera över innehållet. Det tillsammans med Uppslaget och Praktiska uppgifter gör så att eleverna får möjlighet att utveckla samtliga förmågor i teknik.

Teknik Direkt har en tydlig koppling till kursplanen i teknik enligt Lgr22 med en progression av innehållet från tidigare årskurser.

Kapitel

Teknik Direkt består av 8 kapitel. Varje kapitel är indelade i kortare avsnitt.

Kap 3 Introuppslag.jpg

Avsnitt

Varje avsnitt har en tydlig målbeskrivning och kontrollfrågor som hjälper eleverna att arbeta självständigt med innehållet.

Nya begrepp lyfts fram med förklarande bilder och vardagsnära sammanhang. Innehållet berikas även med inspirerande foton och instruktiva illustrationer.

Kap 7 204-205.jpg

Uppslaget

Till varje kapitel finns ett uppslag med övningar som låter eleverna värdera och bedöma olika påståenden som rör tekniska lösningar och problem som kan lösas med teknik. Här finns det frågor samt värderings- och diskussionsövningar.

Kap 5 144-145.jpg

Praktiska uppgifter

Till varje kapitel hör ett avsnitt med praktiska uppgifter där eleverna får möjlighet att pröva och utveckla egna idéer.

Till Teknik Direkt finns det en Lärarhandledning med lektionsplaneringar, diskussionsförslag, kommentarer till övningarna i elevboken, ytterligare praktiska uppgifter om bland annat programmering samt material för utvärdering av elevernas kunskaper.

Kap 5 146-147.jpg