Teknik Direkt, upplaga 3

Om serien

Nya Teknik Direkt rustar eleverna för att möta det digitaliserade samhälle vi lever i och som ständigt utvecklas. Teknik Direkt har en tydlig struktur, lättlästa levande texter, förklarande bilder och utmanande uppgifter. Innehållet väcker elevernas intresse för teknik och lockar till kreativt tänkande genom konkreta frågeställningar och praktiska övningar.

Teknik Direkt har en tydlig koppling till kursplanen i teknik enligt Lgr22 med en progression av innehållet från tidigare årskurser.

Teknik Direkt finns i heldigital version på vår plattform Kampus.

Dela Teknik Direkt, upplaga 3: