Teknik Direkt, upplaga 3

Teknik Direkt Digitalt

Teknik Direkt Digital är ett heldigitalt läromedel som finns på vår plattform Kampus. Teknik Direkt Digital innehåller samma populära texter och övningar som den tryckta boken men med nya interaktiva funktioner som ger läraren större tillgänglighet, fler möjligheter till ett formativt arbetssätt och en överblick av elevens arbete.

Den digitala versionen av Teknik Direkt innehåller bland annat

 • självrättande övningar med direkt återkoppling
 • interaktiva övningar som väcker intresse, startar funderingar och leder till diskussion
 • översikt så att eleven kan följa sitt eget arbete och lärande
 • teori och exempel som alltid ligger vid sidan om uppgifterna. På så sätt blir de en naturlig hjälp när eleverna löser uppgifterna
 • begreppslistor ligger i direkt anslutning till texten och kan användas som stöd
 • möjlighet att få texten uppläst.

Den digitala lärarlicensen innehåller dessutom lärarhandledning med

 • förslag på planering
 • tips till undervisningen
 • introduktionsuppgifter
 • kommentarer till elevövningarna och bedömningsstöd.

Många fördelar med att jobba digitalt med Kampus

Du som lärare kan

 • välja vilka delar av innehållet du vill använda från läromedelet och i vilken ordning du vill ha dem.
 • anpassa innehållet efter din undervisning.
 • skapa uppgiftspaket som kan användas på lektioner eller som läxor.
 • se elevernas progression och individanpassa undervisningen efter behov.
 • lägga till eget material (filmer, texter, länkar).

Läs mer om Kampus!

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration