Teknik Direkt Digitalt

Teknik Direkt digital är ett heldigitalt läromedel som finns på vår plattform Kampus.

Teknik Direkt digital innehåller samma populära texter men med nya interaktiva funktioner där du som lärare kan planera och skapa nutida undervisning som engagerar. Det ger dig som läraren större tillgänglighet, fler möjligheter till ett formativt arbetssätt och en överblick av elevens arbete.

Det finns många fördelar med att jobba digitalt med Kampus

Kampus är en plattform för våra läromedelsserier i digitalt format. Kampus innehåller en rad smarta funktioner som hjälper lärare att planera och utforma sin undervisning. Bland annat har du som lärare möjlighet att:

  • Skapa egna planeringar utifrån texter och övningar i Teknik Direkt
  • lägga till eget material i form av länkar, hemuppgifter och övningar
  • följa dina elever på grupp- och individnivå.

Elevversionen innehåller dessutom;

  • interaktiva övningar som väcker intresse, startar funderingar och leder till diskussion,
  • självrättande övningar och direkt återkoppling,
  • överblick så att eleven har koll på sitt eget arbete och lärande,
  • teori som alltid visas sida vid sida med uppgifterna och på så sätt blir en naturlig hjälp när eleverna löser uppgifterna,
  • begreppslistor och tabeller som alltid ligger ett knapptryck bort.

Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har i de flesta fall ljud. Det går inte att skriva direkt i boken men det finns en anteckningsfunktion bredvid. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling.