Mer information

Den nya upplagan av Teknik Direkt är särskilt anpassad efter kursplanens nya krav på undervisning i programmering, bl.a. med ett helt kapitel om programmering, elektronik och styr- och reglerteknik, med fokus på hållbar utveckling och vardagsnära, engagerande perspektiv på tekniken.

Teknik Direkt är uppbyggd efter läroplanens aktuella krav med en progression av innehållet från låg- och mellanstadiet. Här finns en tydlig struktur med vardagsnära exempel, levande texter, förklarande bilder, engagerande frågor och problem, och tankeväckande värderings- och diskussionsuppgifter

  • Nya Teknik Direkt är ett läromedel som väcker ungdomars intresse för teknik och lockar till kreativt tänkande genom konkreta frågeställningar och praktiska övningar.
  • I nya Teknik Direkt utgår vi ifrån vardagsnära exempel. Det gör att eleverna blir medvetna om hur problem kan lösas med teknik och stimulerar dem till att värdera tekniken som omger dem. Stort fokus i boken ligger på hållbar utveckling utifrån olika aspekter som människa, miljö och samhälle.
  • Nya Teknik Direkt rustar eleverna för att möta det digitaliserade samhälle vi lever i och som ständigt utvecklas. En viktig del av bokens innehåll visar hur man med hjälp av programmering och elektronik kan styra och kontrollera teknik.
  • Nya Teknik Direkt har en tydlig koppling till läroplanen med en progression av innehållet från låg- och mellanstadiet. Texterna är lättlästa och kontrollfrågor hjälper eleven att reflektera över innehållet. Det tillsammans med Uppslaget och Praktiska uppgifter gör så att eleverna får möjlighet att utveckla samtliga förmågor i teknik.

Till Teknik Direkt finns det en Lärarhandledning med lektionsplaneringar, diskussionsförslag, kommentarer till övningarna i elevboken, ytterligare praktiska uppgifter om bland annat programmering samt material för utvärdering av elevernas kunskaper.