Try again, upplaga 1

Om serien

Try again, upplaga 1

När man lär sig ett språk som nybörjare är det lätt att lära sig rätt. Tre häften som övar grundläggande färdigheter i engelska.

Lär lätt - lär rätt! När man lär sig ett språk som nybörjare är det lätt att lära sig rätt. Att vänta med de korrekta lösningarna kan befästa felaktigheter och göra framtida korrigeringar tidskrävande.

Try again är främst avsedd för grundskolans unga nybörjare och kan användas av alla oavsett vilket basläromedel man arbetar med. Samtliga häften har en tydlig struktur och är roligt illustrerade för att både utmana och uppmuntra eleverna.
Varje kapitel inleds med exempel följda av en enkel regel. Först gör eleverna övningarna för att befästa sina kunskaper därefter följer ett diagnostiskt test till varje kapitel.

Try again 1
Obestämd artikel, bestämd eller obestämd form, plural, presens av be och have, tredje person-s, do och does, klockan.
Try again 2
Personliga och possessiva pronomen, frågeord, preteritum av be, presens och preteritum av have, there is/there are, relativa pronomen, plural.
Try again 3
Räkneord, obestämda pronomen, komparation av adjektiv, prepositioner, demonstrativa pronomen, do-omskrivning i nekande satser.