Under samma himmel, upplaga 1

Mer information

Under samma himmel

Religionskunskap för gymnasieskolan. En lärobok för Gy 2011 som tar avstamp i människors gemensamma villkor och som visar på mångfalden av uttryck för mening och tillhörighet. Boken spänner över kurs 1 och 2 i Religionskunskap och kan även användas inom kursen Religion Specialisering och andra fördjupningar.

I bokens inledande del behandlas ingående de fem världsreligionerna, sekulära livsåskådningar samt etik och moral. I fördjupningsdelen finns temakapitel om bland annat religion och vetenskap, nya religiösa rörelser, etik i praktiken, heliga skrifter samt livets skeden. Boken tar också upp frågor om tro och mening i en digital tidsålder.
Omfång: ca 350 sidor.

Innehållsförteckning

Block1 Människan och tron

 • Under samma himmel
 • Att vara människa
 • Tro och livssyn
 • Olika livsåskådningar
 • Tro och mening i en digital tidsålder


Block 2 Människan och moralen

 • Hur vet vi att vi handlar rätt?
 • En god människa
 • Finns onda människor?
 • Vad är rättvisa?


Block 3 Religioner och sekulär livssyn

 • Religiösa livsåskådningar
 • Judar, kristna, muslimer
 • Indiska religioner: Hinduer, Buddhister, Jainism, Sikhism
 • Östasien
 • Sekulär livssyn – icke religiös tro


Block 4 Tematiska kapitel

 • Religion i samhället
 • Nya religiösa rörelser
 • Livets skeden
 • Heliga texter och urkunder
 • Religion och vetenskap
 • Etik i praktiken

Under samma himmel - webbstöd

Under samma himmel - webbstöd är uppställt efter grundbokens fyra block och innehåller diskussionsuppgifter, fördjupningstexter och länktips till urkunder, filmklipp, webbkameror och hemsidor – att använda för inlärning, som inspiration och som underlag för diskussion.I inledningen, UNDER SAMMA HIMMEL och kursplanen, finns förslag på hur stoffet kan delas mellan kurs och kurs 2.

INNEHÅLL

UNDER SAMMA HIMMEL och kursplanen (PDF-dokument, 638 kB)

BLOCK 1 Människan och tron (PDF-dokument, 690 kB)

BLOCK 2 Människan och moralen (PDF-dokument, 699 kB)

BLOCK 3 Religioner och sekulär livssyn (PDF-dokument, 718 kB)

BLOCK 3:1-4 Judar, kristna och muslimer (PDF-dokument, 863 kB)

BLOCK 3:5-7 Hinduer, Buddhister, Janister och sikher (PDF-dokument, 808 kB)

BLOCK 3:8 Östasiatiska religioner (PDF-dokument, 652 kB)

BLOCK 3:9 Sekulära livsåskådningar (PDF-dokument, 673 kB)

TEMATISKA TVÄRSNITT

BLOCK 4:1 Religion i samhället (PDF-dokument, 731 kB)

BLOCK 4:2 Nya religiösa rörelser (PDF-dokument, 665 kB)

BLOCK 4:3 Livets skeden (PDF-dokument, 661 kB)

BLOCK 4:4 Heliga texter och urkunder (PDF-dokument, 899 kB)

BLOCK 4:5 Religion och vetenskap (PDF-dokument, 734 kB)

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Anmäl dig här