Pejlo träning svenska åk 9 upplaga 2

Mer information

Pejlo träning åk 9

Pejlo träning åk 9 är ett populärt övningsmaterial inför nationella prov i svenska och svenska som andraspråk i åk 9. Häftet innehåller uppgifter som förbereder eleverna på provets samtliga delar. Det övergripande temat för texterna i häftet är utanförskap. Exempel på texter som eleverna får möta är Ett öppet brev till Beatrice Ask av Jonas Hassen Khemiri och Pälsen av Hjalmar Söderberg.
I oktober 2018 kommer Pejlo träning åk 9 i en ny, tredje upplaga. Förutom texter och uppgifter från tidigare upplagor finns flera nyheter.

Några av nyheterna är:
• fler exempeltexter (bland annat krönika, novell och debattartikel),
• utökat fokus på svarsteknik,
• mer fokus på nationella provets skrivuppgift,
• uppdaterad layout i färg och med fler bilder.
Under höstterminen 2018 kommer även Pejlo träning åk 9 Digital där eleverna med hjälp av självrättande uppgifter kan öva inför det nationella provet.

Pejlo träning svenska åk 6 & 7
I träningshäftet Pejlo träning åk 6 & 7 finns det texter och uppgifter som är utformade efter det centrala innehållet, kunskapskraven och nationella provet i svenska och svenska som andra språk. Eleverna kan träna på lässtrategier, läsförståelse , skriva, språkriktighet, källkritik, muntliga presentationer och diskussioner samt ord och begrepp.

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev