Mer information

Mer information

Pejlo träning åk 9

Pejlo träning åk 9 är ett populärt övningsmaterial inför nationella prov i svenska och svenska som andraspråk i åk 9. Häftet innehåller uppgifter som förbereder eleverna på provets samtliga delar. Det övergripande temat för texterna i häftet är utanförskap. Exempel på texter som eleverna får möta är Ett öppet brev till Beatrice Ask av Jonas Hassen Khemiri och Pälsen av Hjalmar Söderberg.
I oktober 2018 kommer Pejlo träning åk 9 i en ny, tredje upplaga. Förutom texter och uppgifter från tidigare upplagor finns flera nyheter.

Några av nyheterna är:
• fler exempeltexter (bland annat krönika, novell och debattartikel),
• utökat fokus på svarsteknik,
• mer fokus på nationella provets skrivuppgift,
• uppdaterad layout i färg och med fler bilder.
Under höstterminen 2018 kommer även Pejlo träning åk 9 Digital där eleverna med hjälp av självrättande uppgifter kan öva inför det nationella provet.

Pejlo träning svenska åk 6 & 7
I träningshäftet Pejlo träning åk 6 & 7 finns det texter och uppgifter som är utformade efter det centrala innehållet, kunskapskraven och nationella provet i svenska och svenska som andra språk. Eleverna kan träna på lässtrategier, läsförståelse , skriva, språkriktighet, källkritik, muntliga presentationer och diskussioner samt ord och begrepp.