Samtalet som grund

Mer information

Samtalet som grund - om den första skriv- och läsutvecklingen

Vad kan få elever - även de som från början visar stort motstånd - att känna lust och vilja att lära, ställa frågor, skriva och läsa?

I Samtalet som grund berättar Ulla Wagner hur eleverna kan göras medvetna om sitt eget lärande.

Ulla Wagner beskriver ett tematiskt arbetssätt där elevernas föreställningar och frågor styr verksamheten och där samtal, skrivande, läsande och andra språkliga uttryck blir redskap för kunskapsutveckling och omvärldsuppfattning.

I boken beskriver Ulla Wagner ett arbetssätt där det tematiska innehållet och barnens föreställningar och frågor styr verksamheten och där samtalet, tillsammans med skrivandet, läsandet och andra språkliga uttryck, blir redskap för kunskapsutveckling och omvärldsuppfattning.

Boken vänder sig till grundskollärare, specialpedagoger, förskollärare, fritidspedagoger och blivande lärare alla kategorier.

Samtalet som grund, upplaga 1 (1 produkter)