Topp till tå Elevbok

Mer information

Topp till tå

Ett inspirerande läromedelspaket om människokroppen!

Topp till tå är ett läromedel som tar tillvara den fascination som varje barn känner inför kroppen. Syftet med läromedlet är att ge kännedom om människokroppens uppbyggnad och funktioner samt att skapa nyfikenhet och respekt inför kroppen.

Topp till tå passar i skolår 2-3 och läromedelspaketet består av en elevbok, sex tv-program, en cd-rom samt Lärarens bok.

Elevhäfte
Elevhäftet innehåller korta faktatexter och arbetsuppgifter i form av allt från kluriga tipsfrågor till kreativa ritövningar. Boken är indelad i sex kapitel och kan användas fristående eller i anslutning till motsvarande tv-program.

Videoband/dvd
I sex bandade tv-program åskådliggörs på ett enkelt och humoristiskt sätt hur våra kroppar fungerar. Programmen är producerade av UR och varje avsnitt är 15 minuter långt. Innehållet kan i huvudsak sammanfattas under rubrikerna:
Skelett och muskler
Kroppens utsida
Mat, matsmältningen och pruttar
Hjärnan, drömmar och kroppens ljud
Kroppens försvar
Hjärtat, blodet och kärleken

I programmen blandas vetenskaplig fakta med filosofiska resonemang och tankar kring människokroppen. I varje avsnitt intervjuas barn om vad de tänker och tycker i frågor som rör kroppen. Programmen innehåller även animationer som på ett enkelt och roligt sätt förklarar olika skeenden i kroppen.

Med videobandet/dvd:n följer Lärarens bok samt en cd-rom producerad av UR (se nedan).

Lärarens bok
Lärarens bok följer tv-programmens och elevbokens teman. Den innehåller utförliga faktatexter till läraren, kommentarer till uppgifterna i elevhäftet, en kort summering av tv-programmen, arbetsblad att kopiera och förslag på diskussionsfrågor samt ytterligare övningar att göra i klassrummet.

Cd-rom
Med videobandet/dvd:n följer förutom Lärarens bok en cd-rom med lekfulla övningar som ger ytterligare kunskaper om människokroppen. Övningarna är ursprungligen producerade till URs hemsida och har som hemsida vunnit priser i både Tyskland och Japan.

Topp till tå (1 produkter)