Mer information

Mer information

Att våga - en berättelse om undervisning

Skolan behöver lärare som kan, vill och inte minst ges rätt förutsättningar för att undervisa.
Hur skapar vi en organisation där vi på bästa sätt använder den kompetens som i dag finns ute på skolorna? Vilka kvalitéer behöver en lärare ha? Och hur blir en lärande organisation något mer än bara en vision?
De kända pedagogerna Stavros Louca och Thomas Holmqvist ger i denna högaktuella bok sina svar på dessa frågor. De delar också frikostigt med sig av berättelser om elever de mött under åren och misstag de begått - och hur de rättat till dem.
Boken vänder sig i första hand till dig som är lärare eller skolledare - men alla med intresse av den svenska skolan kan ha utbyte av Stavros och Thomas mycket intressanta tankar och erfarenheter.