Blåa böckerna

Blåa böckerna - utdrag nedan
I de Blåa böckerna, som omfattar 24-48 sidor, får eleverna möta
den mystiske skurken Doktor X som har skapat klockorna. En mystisk
komplott framträder och det visar sig att Doktor X planerar att ta över världen med hjälp av klockorna.


Arbetsbok till Blåa böckerna
Även till de Blåa böckerna finns en arbetsbok med skriv- och läsförståelseuppgifter kopplade till tre av texterna i varje tema. Till varje text finns ett uppslag i arbetsboken. Vänstersidan innehåller läsförståelsefrågor till den bok de arbetar med och högersidan är skrivuppgifter som ofta utgår från texten som modell för eget skrivande.


Lärarhandledning
Till varje årskurs finns också en övergripande lärarhandledning. I den finns konkreta förslag på hur eleverna kan arbeta med olika lässtrategier för att utveckla sin läsförståelse.

Steg 9:

Uppdrag X Blåa Kom igen landkrabbor (PDF-dokument, 12,1 MB) Uppdrag X Blå Pirater (PDF-dokument, 22 MB) UppdragX Blåa Ruskige Ruben (PDF-dokument, 11 MB)

Steg 10:

Ballongresan (PDF-dokument, 11,7 MB) Vi bildar ett band (PDF-dokument, 15,2 MB) Syskonkärlek (PDF-dokument, 9 MB)


Steg 11:

Onda avsikter (PDF-dokument, 18 MB) Myrorna (PDF-dokument, 33,5 MB) Knackarna (PDF-dokument, 16,8 MB)


Steg 12:

Bråttom bråttom Niki (PDF-dokument, 10,4 MB) Full fart (PDF-dokument, 22,8 MB) Bästa brädan (PDF-dokument, 3 MB)

Arbetsbok:

Lektionsplan:

Lärarhandledning:

Uppdrag X Blå Arbetsbok (PDF-dokument, 5,9 MB) Uppdrag X Blå Lektionsplan (PDF-dokument, 6,4 MB) Uppdrag X Blå Lärarhandledning (PDF-dokument, 13,2 MB)