Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

Value Företagsekonomi 2, upplaga 1

Om serien

Value Företagsekonomi 1 och 2 är ett läromedel som ger eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande, allt i enlighet med skolans uppdrag.

Boken är indelad i fem delar:

• Företaget och samhället

• Från affärsidé till att starta och organisera företag

• Marknadsföring

• Kalkylering, budgetering och finansiering

• Bokföring och grundläggande redovisning

Dela Value Företagsekonomi 2, upplaga 1: