Value Företagsekonomi 1, upplaga 1

Om serien

Value Företagsekonomi 1 och 2 är ett läromedel som ger eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande, allt i enlighet med skolans uppdrag.

Boken är indelad i fem delar:

• Företaget och samhället

• Från affärsidé till att starta och organisera företag

• Marknadsföring

• Kalkylering, budgetering och finansiering

• Bokföring och grundläggande redovisning

Dela Value Företagsekonomi 1, upplaga 1: