Vårdpedagogik och handledning, upplaga 2

Författare
Agneta Blohm, Hannu Sparre (Häftad, 2021)
Ämne
Omvårdnad
Antal sidor
256
Utgivningsdatum
2021-04-19
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152357040
Länk till serie:
Länk till blädderprov:

413 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

I boken beskrivs hur vård- och omsorgspersonal kan hjälpa en person att lära sig hantera olika vård- och egenvårdsuppgifter. Stor vikt läggs vid kommunikation, och vad som påverkar relationen mellan patienter, brukare och personal. Boken innehåller också tydliga exempel som tränar elevens förmåga att reflektera över vilka pedagogiska behov som finns i vård och omsorgssituationer samt hur undervisning eller handledning ska anpassas till den enskildes behov och förutsättningar. Den nya upplagan har en tydlig koppling till kursens centrala innehåll, fler uppgiftstyper på olika nivåer och kapitelvis sammanfattningar. Det inledande kapitlet, Kommunikation och Samtal, ger tyngd till bokens röda tråd - mötet. Relationen mellan personal, handledare, brukare, elev och närstående är ett återkommande tema som lyfter det bekräftande förhållningssätt som färgar hela bokens innehåll. Kapitlet om kvalitetsarbete har dessutom utvecklats. En generell översyn av språket i boken har också gjorts för att underlätta inlärningen ytterligare för olika elevgrupper och ett helt nytt kapitel, Språkutvecklande arbetssätt, har tillkommit.

Författare

Agneta Blohm

Agneta är utbildad barnavårdslärare och Marte Meo-vägledare och har gett ut flera böcker inom ämnet pedagogik.

Hannu Sparre

Hannu arbetar som förstelärare samt vård-och omsorgslärare på gymnasiet.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration