Vårdpedagogik och handledning, upplaga 2

Om serien

Vårdpedagogik och handledning, upplaga 2

Vårdpedagogik och handledning beskriver hur handledaren hjälper eleven att lära sig praktiska färdigheter och ett etiskt förhållningssätt under sitt lärande på arbetsplatsen, APL.

Film

I filmen får du fördjupande information om serien Vårdpedagogik och handledning.