Whats up? 6-9

Om serien

Whats up? 6-9

Texter som utmanar. Litterära utflykter i tid och rum. Spännande realia. Med mångsidiga Whats up? har du alla möjligheter att variera och individualisera lektionerna.

What’s up?

Vill du och dina elever arbeta med ett beprövat, flexibelt och mycket uppskattat läromedel? Med What’s up? blir inlärningen spännande och lustfylld:

  • Texter som utmanar.
  • Litterära utflykter i tid och rum.
  • Intresseväckande realia.

Med mångsidiga What’s up? har du alla möjligheter att variera och individualisera lektionerna.

Textbok åk 6 (6-9)

Boken är indelad i 9 units, t.ex. Holidays, Food, Mysteries och Life stories.
Varje unit inleds med en diskussionsfråga med bildstöd och en hörövning. Sedan följer, med ökande längd och svårighetsgrad, en A-text, en B-text och en C-text.

Varje unit avslutas med hänvisning till avsnittet Extra Reading längre fram i boken.

Minigrammatiken tar upp alla vanliga moment som svenska elever kan ha svårt för. Förklaringarna är enkla och tydliga. Exemplen är skrivna på lätt, vardaglig engelska.

Övningsbok åk 6 (6-9)

Övningarna har tydliga instruktioner på svenska och är lätta att arbeta med. Varje avsnitt innehåller många ord- och frasövningar, fria tal- och skrivövningar samt hörövningar av olika typ, både textnära och fristående.

I den återkommande övningen In English, please får eleverna träna på att klara av mycket vardagliga situationer på engelska.

Till A-texterna finns en liten grammatikruta, kallad Check this out. Här påminns eleverna om grammatik de tidigare mött, men lite utvidgat.

I B-texterna presenteras ny grammatik i en lättläst dialog, med efterföljande övningar.

Interaktiva övningar för åk 6 (6-9)

Du hittar interaktiva övningar, på ord, fraser och grammatik samt inspelningar av dialogerna (B-texterna från textboken) på www.ovningsmastaren.se

Elev-ljudet åk 6 (6-9)

Du hittar inspelningar av textbokens alla A-, B- och C-texter på www.ovningsmastaren.se.

Diagnostiska uppgifter åk 6 (6-9)

Som separat komponent finns ett rikt diagnostiskt material på ord, fraser och grammatik som kan användas av eleverna för egen utvärdering av studierna.

Lärarhandledning åk 6 (6-9)

Lärarhandledningen innehåller bl.a. metodiska tips och idéer, extra grammatikövningar, test på samtliga units, planeringsunderlag och korsord till bildordlistorna.

Lärar-cd åk 6 (6-9)

Texter och hörövningar har spelats in i studio i England. Samtliga sånger är originalinspelningar.

Textbok åk 7

Boken är indelad i 6 units: Getting started, This is me - This is you, Animals, Scared?, Free time och Adventures.

Varje unit inleds med en Starter som är en hörövning. Sedan följer, med ökande längd och svårighetsgrad, en A-text, B-text, C-text och D-text (extensiv text). Varje unit avslutas med Just 4 U (lättsamt inslag i ungdomstidningsstil).

Boken innehåller också ett antal dikter och sånger.
Avsnittet Literature, som är avsett för upplevelseläsning, innehåller bl.a. texter av Roald Dahl, Rudyard Kipling och Astrid Lindgren.

En separat realiadel behandlar England, Scotland, Ireland och USA. Här finns även förslag till projektarbete.

Minigrammatiken tar upp alla vanliga moment som svenska elever kan ha svårt för. Förklaringarna är enkla och tydliga. Exemplen är skrivna på lätt, vardaglig engelska.

Övningsbok åk 7

Variation i övningstyper och svårighetsgrad är utmärkande för övningsboken. Övningarna har tydliga instruktioner på svenska och är lätta att arbeta med. I varje övning talas om vad det är som övas: vocabulary, speaking, listening, reading och writing.

En återkommande övningstyp kallas In English. Här får eleverna träna på att klara av vardagliga situationer på engelska.

I slutet av övningsboken finns ett omfattande separat grammatikavsnitt med varierade övningar på viktiga moment.

Lärarhandledning

Till What’s up? 7 finns en utförlig lärarhandledning. Den innehåller bl.a. förslag till arbetsgång, extra övningar till realia, korsord, diagnostiska test i grammatik och test till alla units (inkl. hörförståelsetest som finns inspelade på lärar-cd:n.)

Textbok åk 8

Boken är indelad i 5 units: Friends or not friends, People at work, Sports, Stories to tell och Inventions.

Varje unit inleds med en Starter som är en hörövning. Sedan följer, med ökande längd och svårighetsgrad, en A-text, B-text och C-text (berättande text). Varje unit har en Just 4 U (lättsamt inslag i ungdomstidningsstil). Boken innehåller också ett antal dikter och sånger.

Avsnittet Literature, som är avsett för upplevelseläsning, innehåller bl.a. texter av Richard Wright, Mark Haddon, C.S. Lewis och Susan Gates. Dessutom finns avsnittet A light read med lätta extratexter till varje unit.
En separat realiadel behandlar Canada, Australia och New Zealand. Här finns även förslag till projektarbete.

Minigrammatiken har enkla och tydliga förklaringar med exempel skrivna på lätt, vardaglig engelska.

Övningsbok åk 8

Övningsboken är upplagd på samma sätt som i What’s up? 7, men instruktionerna är genomgående på engelska.

Lärarhandledningen

Till What’s up? åk 8 finns en utförlig lärarhandledning som har samma upplägg som i åk 7.

Textbok åk 9

Boken är indelad i 5 units: Ups and downs, Love, Media, Suspense och Mother nature.

Varje unit inleds med en Starter (hörövning med bildstöd). Sedan följer, med ökande längd och svårighetsgrad en A-text (kortare berättande text), en B-text (faktatext) och en C-text (längre skönlitterär text). Textboken innehåller även två projekt (Planning a trip och Yearbook).

Avsnittet Literature, som är avsett för upplevelseläsning, innehåller texter av både nutida och klassiska författare.

En separat realiadel speglar engelskan som världsspråk.
Minigrammatiken har enkla och tydliga förklaringar med exempel skrivna på lätt, vardaglig engelska.

Övningsbok åk 9

Övningsboken är upplagd på samma sätt som i What’s up? 8.

Lärarhandledningen

Till What’s up? 9 finns en utförlig lärarhandledning som har samma upplägg som i åk 7 och 8.

Lärar-cd åk 7-9

Texter och hörövningar har spelats in i studio i England. Samtliga sånger är originalinspelningar.

Elev-cd åk 7-9

Utvalda texter finns inspelade på en separat elev-cd. Den säljs i 5-pack.

Korrigeringar till Lhl åk 8

I lärarhandledningen till åk 8 har testet till kapitlet Inventions blivit svårläst. Här kan du kopiera en korrekt version.

Ladda ner kapitlet Inventions (PDF-dokument, 418 kB)