Zoom Svenska, upplaga 1

Om serien

Zoom är ett basläromedel för åk 4-6 som innehåller en mängd språkutvecklande och kreativa övningar. I Zoom får eleverna möta texter av olika slag och ges många tillfällen att läsa, tala, lyssna och skriva för olika ändamål.

Dela Zoom Svenska, upplaga 1: