Zoom Svenska, upplaga 1

Om serien

Zoom Svenska, upplaga 1

Zoom kommer att utgå ur sortimentet, men kompletteringsköp är möjliga så långt lagret räcker.

Zoom är ett basläromedel för åk 4-6 som innehåller en mängd språkutvecklande och kreativa övningar. I Zoom får eleverna möta texter av olika slag och ges många tillfällen att läsa, tala, lyssna och skriva för olika ändamål.

Zoom Svenska

Zoom Svenska står upp för svenskämnet

Dina elever ...

  • får läsa, skriva, samtala och lyssna till olika texter
  • upptäcka nya ord och uttryck
  • träna olika färdigheter - alfabetisk ordning, studieteknik, informationssökning, källkritik osv.
  • vara kreativa och aktiva språkanvändare
  • arbeta med gemensamma teman, var och en på sin nivå
  • får goda möjligheter att klara de nationella proven i svenska

Du som lärare ...

  • får idéer till språkutvecklande övningar och teman
  • kan bedriva en strukturerad svenskundervisning
  • sätter språket i centrum

Grundböckerna innehåller 15-16 kapitel vardera. Eleverna läser, samtalar om och analyserar olika texter och tränar språkliga färdigheter. Kapitlen inom respektive bok kan göras i vilken ordning som helst.

I andra upplagan av Zoom Svenska Grundbok åk 4 har kapitlet Vild, vildare, vildast utgått.

Övningsböckerna är tydligt kopplade till grundböckerna. Här finns övningar där eleverna får arbeta med ord och uttryck, planera sitt skrivande och träna sina språkliga färdigheter. I stort sett alla kapitel avslutas med en skrivövning. Alla kapitel innehåller dessutom en hörövning. De flesta uppgifterna till hörövningarna finns i övningsboken (cd-skivorna finns i lärarhandledningen).
Övningsböckernas sista sidor består av fristående övningar, som kan göras som extrauppgifter, när klassen har vikarie, på eget arbete osv.

Lärarhandledningarna innehåller instruktioner till de olika kapitlen, förslag till hemuppgifter, utvärderingsformulär, facit samt extraövningar för kopiering. Här finns även cd-skivorna med hörövningar.

Obs! Lärarhandledningen samt hörövningarna för årskurs 6 säljs numera som nedladdningsbara filer.

Kopieringsunderlag
Som komplement till grundmaterialet finns tre häften med kopieringsunderlag.

Zoom Grammatik innehåller 30 grammatikövningar per årskurs.
Zoom Ordkunskap innehåller 30 ordkunskapsövningar per årskurs.
Zoom Stavning innehåller 30 stavningsövningar per årskurs.