Vi kan vård

Våra författare har lång erfarenhet av både undervisning och att arbeta inom vården. Därför kan vi erbjuda välskrivna, lättbegripliga läromedel som inte tummar på faktainnehållet.

Ny kursplan Vård och omsorg 2021

I den här filmen presenterar vår förläggare Irene Bonde hur utgivningsarbetet för att bemöta den nya reformen planeras av oss på Sanoma Utbildning. Här ingår nya titlar för de grundläggande programgemensamma kurserna, fördjupningskurser och vårdbiträdespaketet. I vår vårdutgivning finns redan idag många befintliga titlar som också går bra att använda.

Se utgivningsplanen

Webbinarium om Psykiatri 1 Arbetsbok

Inspirereras tillsammans med författarna Sarah Nordstedt och Kristoffer Moteie där de berättar om Psykiatri 1 Arbetsboks uppbyggnad och struktur.

Behöver du lektionstips?

Vi bjuder dig på sju stycken lektionstips, som du kan använda till din undervisning. Lektionstipsen är tagna ur våra lärarhandledningar.

Ta del av lektionstips

Intervju med Ann-Marie Göransson

Genom att levandegöra människor med psykisk ohälsa ville författaren Ann-Marie Göransson skapa förståelse och engagemang hos de studerande på Vård- och omsorgsprogrammet. Läroboken Psykiatri 1 med sin omfattande lärarhandledning är ett unikt material som underlättar både för elever och lärare.

Läs intervjun