Ny kursplan Vård & Omsorg hösten 2021

Här presenterar vi vår planerade utgivning som matchar det nya upplägget av Vård- och omsorgsprogrammet ht-21.
Till vänster ser du vilka nya kursböcker som kommer att finnas på plats ht-21 och till höger de befintliga kursböcker som fortfarande kommer att fungera.

Har du frågor, funderingar eller förslag för den nya utgivningen? Välkommen att höra av dig till irene.bonde@sanomautbildning.se

Nya titlar ht-21

Befintliga
titlar ht-21

Grundläggande
programgemen-
samma kurser

Anatomi och
fysiologi 1

Funktionsförmåga
och funktions-
nedsättning 1

Hälso- och
sjukvård 1

Social omsorg 1

Omvårdnad 1

Psykiatri 1, upplaga 2

Psykologi 1 och 2b (kurs 1)

Fördjupningskurser

Psykiatri 2,
upplaga 2


Vårdpedagogik och handledning, upplaga 2

Etik och människans
livsvillkor

Internationellt arbete

Komplementärmedicin

Kost, måltid och munhälsa

Ledarskap och organisation

Mental träning

Psykologi 1 och 2b (kurs 2b)

Räddningsmedicin

Vårdbiträdespaketet

Anatomi och fysiologi 1

Funktionsförmåga
och funktions-
nedsättning 1

Hälso- och
sjukvård 1

Omvårdnad 1

Social omsorg 1

(Gerontologi och geriatrik utkommer preliminärt 2022)

Psykiatri 1, upplaga 2

<<<< Tillbaka