Vi vill skapa marknadens bästa läromedel

Vi har alla varit elever. Våra läromedelsförfattare är lärare och de flesta av våra anställda är tidigare lärare. Så vi vet vilket viktigt jobb ni gör. Det vi gör, är att tillhandahålla verktygen. Vi utgår från det som vi redan vet fungerar i klassrummet och tar med det in i framtiden tillsammans med ny teknik. Eftersom den digitala inlärningen aldrig kan återskapa samspelet i det fysiska klassrummet förespråkar vi mixen av att jobba både analogt och digitalt, det vi kallar blended learning.

Sanoma Utbildning startade 1993. Sedan dess har vi arbetat oavbrutet med att producera både fysiska och digitala läromedel i allt från matematik, språk och samhällskunskap till historia, juridik och filosofi. Vi vänder oss till förskolan, hela vägen upp till universitet, högskola och sfi.

Hela vår verksamhet genomsyras av vår förankring i klassrummen eftersom förlaget till stor del, och våra läromedelsförfattare i synnerhet, består av lärare. Det har skapat ett arbetssätt där både pedagogik och innehåll i läromedlen är utvecklat och anpassat för att konkret underlätta både lärares och elevers vardag.

Tradition och innovation

Vi lever i en spännande tid och arbetar i en minst lika spännande bransch. Det som var bra pedagogik för tio år sedan är inte nödvändigtvis gångbart idag. Samtidigt finns klassisk pedagogik som vi vet har fungerat i flera hundra år. Det vi kan garantera är en kombination av mångårig klokhet med nya insikter om lärande, där vi värnar om traditionen samtidigt som vi vågar utmana det konventionella.

Digitalisering är inget självändamål, inget modeord vi måste se till att bocka av. Det är en realitet vi måste förhålla oss till och utnyttja på bästa sätt. Rätt använt innebär digitaliseringen stora fördelar för både lärare och elever, som måste ges möjlighet att utveckla den digitala kompetens som är nödvändig i det samhälle vi lever i.

Genom att erbjuda väl utprövade och kvalitativa läromedel i kombination med lustfyllda och utvecklande digitala stöd vill vi göra det möjligt för lärare att på bästa sätt hjälpa varje elev att nå sin fulla potential. Lärarna ska ges möjlighet att själva välja hur de vill jobba, antingen i bok, blended eller heldigitalt. Och oavsett format vill vi göra lärandet lustfyllt och enkelt samtidigt som vi ser till att alla våra läromedel ger läraren inspiration, vägledning och sparar värdefull tid.

Vi vill helt enkelt skapa marknadens bästa läromedel. Det är ett ambitiöst mål, men det är vad som driver oss framåt.

Medlem i Läromedelsföretagen

Sanoma Utbildning är medlem i Läromedelsföretagen. En branschorganisation med 18 medlemsföretag som står för utgivning av majoriteten av skolans läromedel och en betydande del av högskolans kurslitteratur. Läromedelsföretagen verkar vi för att lärare ska få bättre förutsättningar att undervisa och elever och studenter att nå högre kunskapsresultat, i förskola, grundskola, gymnasieskola, komvux, SFI, universitet, högskola och folkbildning.

Bingel – en framgångshistoria

Bingel är vår digitala ö-värld där elever i låg- och mellanstadiet på ett roligt sätt kan färdighetsträna i matematik, svenska, engelska, SO och NO. Alla övningar i Bingel är kopplade till våra läromedel. Ö-världen fungerar som ett digitalt komplement till våra tryckta produkter.

När Bingel lanserades för fyra år sedan var det ca 10 000 elever som använde tjänsten, skolåret 19/20 hade det ökat till 360 000 binglande elever! Utvecklingen av Bingel står aldrig stilla och fler läromedel adderas kontinuerligt. Hösten 2020 introducerades t.ex. Lärarstöd Digital i plattformen och visste du att eleverna numera även kan träna inför nationella proven i Bingel?

Kampus – allt på samma ställe

För de lärare i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet som efterfrågar digitala alternativ har vi vår digitala plattform Kampus. Kampus har utarbetats i samråd med lärare och har därför fokus på hur lärare vill arbeta med digitala läromedel och de förväntningar och behov som finns. I Kampus finns, förutom våra läromedel i digital form, interaktiva övningar för eleven, lärarstöd och lektionsplanering samt en lärarvy där läraren kan följa varje elevs utveckling. Du kan också lägga till eget material, allt för att du ska kunna anpassa innehållet efter just din undervisning. Fler titlar tillkommer löpande!

Vill du komma igång och jobba mer digitalt?

Vi kommer gärna ut till din skola och presenterar vår mix av tryckta och digitala läromedel, det vi kallar blended learning. Vi kan också mötas digitalt på Teams eller en annan digital plattform. Våra kundansvariga har gedigen kunskap om våra läromedel och kan ge råd om aktuella och relevanta läromedel för just dig. Du kan även boka en fortbildning så hjälper vi dig att komma igång med dina digitala läromedel och tipsar dig om hur du kan få ut det bästa och mesta av dina lektioner. Boka rådgivning redan idag!

Har du en idé till ett nytt läromedel eller ny kurslitteratur?

Kontakta någon av våra ämneskunniga förläggare. Ett första möte kan bli början på ett blivande läromedel och ett spirande författarskap. Ta kontakt redan idag!

Sanoma Utbildning är en del av Sanoma Learning. Utöver Sanoma Utbildning i Sverige består Sanoma Learning av ytterligare sju bolag som verkar i tolv länder. VAN IN (Belgien), Sanoma Pro (Finland), Malmberg (Nederländerna), Nowa Era (Polen), Iddink Group (Nederländerna, Belgien och Spanien), itslearning (Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien och USA) och Bolster Safety (Nederländerna). Sanoma Learning är en del av Sanoma Group. Sanoma-aktien är noterad på Nasdaq Helsinki.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration