Ny bok rustar elever mot fake news

Den nya boken Digital kompetens och källkritik i praktiken är en metodhandbok med många exempel på hur elevernas medie- och informationskunnighet (MIK) kan stärkas. Författarna har utgått från forskning och egna erfarenheter som lärare och journalister.

- Våra gemensamma erfarenheter och iakttagelser från skolan ledde till att vi började skriva boken vi själva saknade och insåg att många skolor behövde, en bok med ett helhetstänk kring digital kompetens och källkritik, säger Charlotta Granath, författare till boken.

Boken förklarar hur skolor kan utforma undervisningen för att stärka elevernas digitala kompetens och källkritiska förhållningssätt.

- Genom konkreta undervisningsexempel för förskoleklass, grundskolans samtliga årskurser samt gymnasiet, får den som jobbar med utbildning en uppsättning verktyg för att bygga och stärka den digitala kompetensen hos eleverna, säger Jenny Sköld, författare till boken.

Digital kompetens och källkritik i praktiken är uppdelad i tre delar: Bakgrund, teori och forskning, Praktik och Undervisningsexempel förskoleklass – gymnasium. I varje kapitel finns checklistor, tips på var man kan hitta mer material och andra värdefulla verktyg som stärker medie- och informationskunnigheten hos eleverna.

Boken riktar sig till lärare, skolbibliotekarier, rektorer, skolutvecklare, huvudmän och studenter - men även till politiker och andra som är intresserade av skolutveckling i denna kritiska, omvälvande och spännande tid.

Läs en mer ingående intervju med författarna i vår blogg.

Om författarna:

Lotta Bergseth är bildjournalist och bildredaktör med bakgrund från Metro, Dagens Industri och bildbyråer.

Jenny Sköld är journalist med lång erfarenhet från några av Sveriges största nyhetsredaktioner, som Metro, Dagens Nyheter och TV4.
Lotta och Jenny har grundat och driver företaget Mobile Stories, som arbetar för att utbilda unga i medie- och informationskunnighet via ett digitalt publiceringssystem.

Charlotta Granath, flerfaldigt prisad lärare, lärarutbildare vid Södertörns högskola och författare till böckerna Demokratiuppdraget i skolan samt Studie- och yrkesvägledning – hela skolans ansvar.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration