Digital kompetens och källkritik i praktiken

Författare
Charlotta Granath, Lotta Bergseth, Jenny Sköld (Häftad, 2020)
Ämne
Lärande och pedagogiskt ledarskap
Antal sidor
336
Utgivningsdatum
2020-01-30
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152357804
Länk till blädderprov:

341 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

Boken förklarar hur skolor kan utforma undervisningen för att stärka elevernas digitala kompetens och källkritiska förhållningssätt. Genom konkreta undervisningsexempel för förskoleklass, grundskolans samtliga årskurser samt gymnasiet, får den som jobbar med utbildning en uppsättning verktyg för att bygga och stärka den digitala kompetensen hos eleverna. Boken riktar sig till lärare, skolbibliotekarier, rektorer, skolutvecklare, huvudmän och studenter - men även till politiker och andra som är intresserade av skolutveckling i denna kritiska, omvälvande och spännande tid.

Köp direkt via: Adlibris, Bokus

Nedladdningsbart material

Redan i förskoleålder kommer barn i kontakt med medier, spel och digitala verktyg. När barnen är 8 år använder 66 procent av dem internet dagligen, enligt Statens medieråds undersökning - Ungar & medier 2019. Det är viktigt att därför fånga upp tanken på källkritik redan i ett tidigt stadie och följa upp hela vägen genom skoltiden.

Lektionstips i Källkritik från Förskoleklass - åk 6

Utdrag ur Digital kompetens och källkritik i praktiken kapitel 8
Checklista s. 188  (PDF-dokument, 125 kB)
Undervisningsexempel 1 s.189-193  (PDF-dokument, 236 kB)

Lektionstips i Källkritik från åk 7-9

Utdrag ur Digital kompetens och källkritik i praktiken kapitel 9
Checklista s.248  (PDF-dokument, 116 kB)
Undervisningsexempel 1 s.249-253  (PDF-dokument, 252 kB)

Lektionstips i Källkritik för gymnasiet

Utdrag ur Digital kompetens och källkritik i praktiken kapitel 10
Checklista s. 284  (PDF-dokument, 115 kB)
Undervisningsexempel 1 s.285-289  (PDF-dokument, 246 kB)

Utvärderingsexemplar

Beställ gärna ett kostnadsfritt utvärderingsexemplar av Digital kompetens och källkritik i praktiken i formuläret. Kontakta gärna vår kundservice på kundservice@sanoma.com vid eventuella frågor.

Beställ ditt utvärderingsexemplar här!

Trevlig läsning!

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration