Försäljning – den första heltäckande boken på svenska

Litteraturen inom försäljning har länge fokuserat på personliga exempel eller specifika metoder men nu kommer den första boken på svenska som tar ett helhetsgrepp om ämnet. Boken Försäljning – metoder, modeller och säljteknik täcker försäljningsyrkets hela område, från praktiska exempel till strategisk planering.

- Genom att använda etablerade metoder och säljtekniker med hög evidens kan nya säljare snabbare komma till en grundläggande yrkesskicklighet och mer erfarna säljare utveckla och komplettera sina kunskaper, säger Roberto Picornell, en av de två författarna.

Roberto Picornell är marknadsekonom, säljare, affärskonsult och lärare på bland annat IHM Business School och FEI. Anders Torelm har fyrtio års erfarenhet från försäljning och har nominerats till Sveriges bästa säljare.

Boken förklarar hur man säljer till företag (Business-to-Business) och till konsumenter (Business-to-Consumer), både vid enklare och mer komplex försäljning. Boken presenterar dessutom metoder, modeller och praktiska verktyg, baserade på aktuell forskning, för att möta digitaliseringen och globaliseringen på bästa sätt.

Försäljning – metoder, modeller och säljteknik är avsedd för studerande på högskolor, affärsskolor, yrkeshögskolor samt säljutbildningar inom svenskt näringsliv. Men den passar alla som vill lära sig mer om försäljning och utveckla sin säljkompetens.

Läs mer om boken

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration