Serie

Försäljning. Metoder, modeller och säljteknik

Den första heltäckande boken på svenska om försäljning.

series-hero image text

Om serien

Är du nyfiken på och intresserad av affärer? Arbetar du med eller undervisar inom försäljning? Vill du lära dig både klassiska och nya metoder och säljtekniker? Försäljning – metoder, modeller och praktik fungerar som kurslitteratur inom alla former av säljutbildning samt vid vidareutbildning av yrkesverksamma säljare.

Detta är en lärobok för alla som vill lära sig mer om försäljning och utveckla sin säljkompetens, oavsett bransch och yrke. Boken förklarar hur man säljer till företag (Business-to-Business) och till konsumenter (Business-to-Consumer), både vid enklare och mer komplex försäljning. Den presenterar dessutom metoder, modeller och praktiska verktyg, baserade på aktuell forskning, för att möta digitaliseringen och globaliseringen på bästa sätt.

Boken presenterar nya koncept och modeller, och består av åtta delar:
1. Vad är försäljning?
2. Grundläggande affärsförståelse
3. Kundens köpbeteende
4. Säljplanering
5. Försäljningsmetoder och processer
6. Säljteknik
7. Försäljningens villkor
8. Säljarens yrkesskicklighet

Läs mer om boken

Författare

Roberto Picornell är marknadsekonom, affärskonsult och lärare på bland annat IHM Business School och FEI (Företagsekonomiska institutet). Anders Torelm är bergsingenjör och konsult. Han har fyrtio års erfarenhet från försäljning och ledarskap i svenskt och internationellt näringsliv och har nominerats till Sveriges bästa säljare.

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga

Statsbidrag för inköp av läromedel

Under 2024 kan skolhuvudmän söka statsbidrag för att kunna köpa in förlagsproducerade läroböcker och lärarhandledningar.

Hos Skolverket kan du läsa mer om vilka regler som gäller för bidraget och hur du ansöker.

Läs mer om statsbidraget