I augusti kommer en ny upplaga av Naturkunskap 2!

Nu med ett ännu större hållbarhetsfokus och rustad med aktuella frågor som möter dagens samhälle. I en intervju berättar författarna till serien Naturkunskap (Iann Lundegård, Karolina Broman och Thomas Krigsman) om vad som utmärker serien och delar även med sig av tips för en framgångsrik undervisning i naturkunskap.

Vad utmärker serien Naturkunskap?

Det är en serie som tar ämnesplanernas intentioner på allvar, där det viktiga naturvetenskapliga kunnandet kopplas till ett innehåll för att bli användbart för eleverna i deras vardag. Med utgångspunkt från ett hållbarhetstänkande ska innehållet i böckerna ge ungdomar möjlighet att träna sig att kritiskt granska, argumentera och ta ställning i olika frågor med en naturvetenskaplig grund.

Vad är nytt för senaste upplagan?

Allt i boken är genomarbetat, uppdaterat och omskrivet för att fungera i dagsläget, men också hålla framöver.

  • Nu har läromedlet ett ännu tydligare hållbarhetsfokus med nya och utökade perspektiv på klimat- och energifrågor. Vi har uppdaterat boken med ett helt moderniserat kapitel om olika material knutet till teknikutvecklingen i samhället och även tagit fram ett nytt avsnitt om virus och pandemier samt ett avsnitt om plast.
  • Vi har även uppdaterade frågor att diskutera och ta ställning till i anslutning till varje kapitel. Där har vi även lyft viktiga begrepp som eleverna kan arbeta med på olika sätt Längst bak i boken finns faktafrågor och en ordlista med de väsentligaste begreppen samlade tillsammans med korta förklaringar.

Vilka tips har ni för en framgångsrik undervisning i naturkunskap?

Utgå från ett innehåll som kopplar till elevernas vardag och framtida yrkesval som därmed visar på relevans och engagerar dem här och nu.

  • En undervisning där eleverna får fascineras av naturvetenskapliga fenomen.
  • En undervisning där eleverna inte bara får innehållsliga svar utan också kunskaper om de metoder som utvecklats för att nå dit. En undervisning som svarar på frågan "hur vet man det" snarare än hur det ligger till, där naturvetenskapen blir en resurs för att välja och ta beslut.

Kort om författarna

Iann Lundegård är docent och lektor i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. Han arbetar som lärarutbildare och forskare med speciellt fokus på gymnasieelevers lärande i hållbar utveckling. Iann har också genomfört uppdrag åt Skolverket, bland annat med ämnesplanen för naturkunskap och inom hållbar utveckling.

Karolina Broman är universitetslektor i kemididaktik vid Umeå universitet. Hon arbetar som lärarutbildare och forskare med fokus på bland annat hur naturvetenskapen kan sättas i vardagliga sammanhang för att öka intresse och lärande. År 2017 fick hon utmärkelsen excellent lärare och även Lärarhögskolans pedagogiska pris

Thomas Krigsman är universitetsadjunkt och lärarutbildare i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. År 2016 utnämndes han till årets lärare vid Stockholms universitet. Thomas har även arbetat med olika projekt för Skolverket.

Mer om Naturkunskap 2

Vem vänder sig boken till?

Serien Naturkunskap vänder sig till elever på gymnasiets studieförberedande program, vuxenutbildningen och elever på yrkesprogram.

I vilka format finns Naturkunskap 1a1, 1b och 2?

Våra läromedel i serien Naturkunskap finns som tryckta böcker och som onlineböcker.

Vad är fördelarna med att använda Naturkunskap 2 som onlinebok?

  • Eleverna har enkel tillgång till sitt läromedel var de än befinner sig.
  • Det går att zooma in i läromedlet.

Läs mer om nya upplagan av Naturkunskap 2.

Beställ ditt utvärderingsexemplar.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration