Ny version av ZickZack Skrivrummet 4-6

Eftersom bra alltid kan bli bättre så har vi nu reviderat ZickZack Skrivrummet. Vi har lyssnat på er användare, följt den pedagogiska debatten, studerat de reviderade kursplanerna, tänkt och varit kreativa tillsammans. Den nya versionen av ZickZack Skrivrummet är förbättrad, förtydligad, förenklad och förnyad.

ZickZack är ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk som består av två rum: Läsrummet och Skrivrummet. Läsrummet fokuserar på läsupplevelse och läsförståelse av skönlitteratur och sakprosa, medan Skrivrummet bygger upp kunskap om och utvecklar förmågan att skriva olika texttyper. De två rummen kompletterar varandra men kan även användas var för sig. Skrivrummet bygger på genrepedagogiken och är uppbyggt enligt cirkelmodellen. Nya versionen av Skrivrummet för åk 4 och 5 står redan klara och boken för åk 6 finns klar till höstterminsstarten.

Nya ZickZack Skrivrummet

  • är anpassade till de reviderade kursplanerna,
  • passar både sve och sva,
  • innehåller exempel på bedömning,
  • ger stöd för det gemensamma skrivandet,
  • innehåller stavning och grammatik i alla kapitel.

Läs mer om revideringen av ZickZack Skrivrummet!

Susan-Nieland_320x320.jpg
”Genrepedagogik handlar om att lära elever att förstå att orden och språket har ett syfte – på så sätt stärker de sin förmåga att läsa och skriva i alla ämnen i skolan.”

- Susan Nieland, en av författarna till ZickZack Skrivrummet

Tryckt eller digitalt?

ZickZack Skrivrummet kommer att finnas i både tryckt och digital form för både elever och lärare. Innehållet är detsamma så du väljer det som passar dig och dina elever.

De digitala licenserna finns i vår plattform Kampus.

Åk 4 och 5 i ZickZack Skrivrummet Digital finns färdiga till terminsstart i augusti, och åk 6 kommer under 2022.

Färdighetsträna i Bingel

I Bingels digitala övärld finns nya övningar till Skrivrummet version 2 så att eleverna kan färdighetsträna på ett roligt sätt. Det man binglar blir man bra på!

Pia-Poulsen_320x320.jpg
”ZickZack är ett läromedel som är lätt att arbeta med och sätta sig in i som lärare. Det är upplagt på ett pedagogiskt och roligt sätt för eleverna och täcker de arbetsområden som finns i läroplanen. Upplägget i böckerna är det samma för åk 4–6 som för åk 1–3 vilket gör att eleverna är väl bekanta med upplägget på materialet.”

- Pia Poulsen, Älta skola

Läs mer om ZickZack Skrivrummet version 2 här!

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration