ZickZack 4-6, version 2

Om serien

Eftersom bra alltid kan bli bättre så har vi reviderat ZickZack 4–6. Både Skrivrummet och Läsrummet finns i nya versioner.

Version 2 av ZickZack är, precis som sin föregångare, ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk. Den nya versionen utgår från Lgr22 och består av två rum – Läsrummet och Skrivrummet. Läsrummet fokuserar på läsupplevelse och läsförståelse av skönlitteratur och sakprosa, Skrivrummet bygger upp kunskap om och utvecklar förmågan att skriva olika texttyper. De två rummen kompletterar varandra men kan även användas var för sig.

Dela ZickZack 4-6, version 2:

Produkter i serien

ZickZack 4-6, version 2

Årskurs 4

Årskurs 5

Årskurs 6