Programmering i Bingel

En helt ny animerad övningstyp som heter Programmering finns nu på Bingelöarna. Med dessa övningar får eleverna kännedom om hur de med enkla instruktioner kan programmera en figur så att den rör sig på ett bestämt sätt.

Programmeringen görs med så kallade block som innehåller kommandon. Blocken kopplas ihop till en serie som sedan bildar en instruktion.
Övningarna visar att programmering handlar om logiskt tänkande och att det inte är så krångligt, utan istället roligt.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration