Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

En lussegul nyhet! SamSpråk – LÄS är snart här

Lagom till lucia så har SamSpråk – LÄS kommit rykande färsk från tryckeriet! Inom kort finns den även att beställa. SamSpråk – LÄS är en ny textsamling som är avsedd för elever som studerar den senare delen av sfi.

SamSpråk – LÄS är en ny textsamling som är avsedd för elever som studerar den senare delen av sfi, inom språkintroduktion och andra liknande utbildningar.

I boken finns 42 väl valda textutdrag ur såväl romaner, dikter och noveller som faktatexter och biografier.Till varje text finns frågor som stöttar och utmanar läsandet och lärandet.

SamSpråk – LÄS innehåller sju kapitel med olika teman. Varje kapitel innehåller sex textutdrag. Kapitlen är:

  • Skönhet Glädje Harmoni
  • Drömmar Längtan Nyfikenhet
  • Ilska Besvikelse Hämnd
  • Återblick Insikt Kunskap
  • Äventyr Mod Förändring
  • Omtanke Förtroende Tacksamhet
  • Engagemang Kamp Rättvisa.

Boken kan användas tillsammans med övriga läromedel i SamSpråk–serien men fungerar lika bra att användas fristående.

Här kan du titta i ett blädderprov av SamSpråk - LÄS