Ett lekfullt lärande för blivande champions i engelska

Även om engelska är ett omtyckt ämne så är alla barn olika. Märta Glaveby och Therese Ljunglöf har velat skapa ett läromedel som med nytänkande pedagogik ska väcka varje barns lust att lära sig engelska. Resultatet blev Champ, som såväl lärare som elever tagit till sig med stor framgång.

– För vissa elever kan engelska vara utmanande, säger Märta. Till och med läskigt. Skolverket har inga kunskapskrav för engelska i lågstadiet, så ämnet får väldigt lite tid. En del skolor har bara 20 minuter i veckan. Därför ville vi hjälpa lärare att göra tiden så effektiv och lustfylld som möjligt.

– Vi ville skapa ett glädjefyllt läromedel som eleverna kan ta till sig, fortsätter Therese. Champ är anpassat till hur barn vill lära sig, de får möta engelskan på sina villkor.

Interaktivt med digitalt material och Bingel

– Man kan börja med materialet när man vill, berättar Therese. I en förskoleklass kan man sjunga sånger, läsa rim och ramsor. Det ska kännas lustfyllt, som en lek.

– Sedan bygger man på ju längre man kommer, fyller Märta i. När barnen är mindre använder man bilder, och när barnen blir äldre kommer de skrivna orden.

– Det är oslagbart, säger Therese. Eleverna svarar så bra på den pedagogiken och tycker att det är så roligt. Och med Bingel kopplat till Champ kan de träna hemma, vilket är bra om det finns för lite lektionstid.

Bygger broar av kunskap

– Champ ska bygga broar mellan årskurserna, säger Märta. Eleverna kan enkelt utgå från vad de behöver kunna under en årskurs och inför övergången till nästa.

– För att skapa igenkänning med mjuka övergångar har vi tagit fram två karaktärer, Charlie och Taylor, berättar Therese. Från förskoleklass till årskurs två är Charlie och Taylor med hela tiden, medan barnen stöter på dem färre gånger i Champ 3. I årskurs fyra är de inte med alls.

– Igenkänningen ger mindre risk för kunskapsluckor, förklarar Märta. Det är så skönt för en lärare att få elever som haft Champ i trean om de fortsätter med det i fyran.

Lärarhandledningar stöttar genom årskurserna

– Handledningen ger en superbra hjälp, säger Märta. Den är lätt att förstå med en struktur för varje kapitelövning, och ger läraren förslag på hur en lektion kan förberedas och genomföras. Syftet är att en lärare ska kunna ta med sig en handledning och köra en lektion.

– Läraren är så viktig för att hålla liv i den glädje som engelska kan ge, fortsätter Therese. Jag mötte några elever på rasten som övade rim och ramsor när de stod och klädde på sig. Så härligt när de tycker att det är kul!

Mer om Champ

I Champ finns medryckande sånger och ramsor, lärorika texter samt varierande övningar som hjälper dig att skapa ett engagerat klassrum. De fantasifulla illustrationerna lockar till roliga och språkutvecklande samtal. Du kan välja att börja med Champ i förskoleklass, årskurs 1, 2 eller 3.

champf-f-3_ny.png.jpg

Läs mer om Champ F-3

Champ_4-6_blogg.jpgLäs mer om Champ 4-6 här!