Katarina Berg: ”Vi utmanar gällande konventioner och bjuder på en stor dos mod, data och nya insikter!”

Varje år utser Sveriges HR-förening Årets HR-bok. I år vann BOLD som är skriven av Katarina Berg, Spotifys globala HR-chef, och hennes team. Vi ringde upp Katarina för att gratulera och tog tillfället i akt att ställa några frågor.

I boken BOLD – strategiskt HR-arbete i en ny tid delar Katarina och hennes team med sig av råd, tips och insikter som har hjälpt till att utveckla ett av världens mest omtalade och framgångsrika företag. Med hjälp av forskning, data och deras egna erfarenheter avslöjar de hur alla kan bli djärvare i sitt HR-arbete.

Katarina, grattis till utnämningen! Hur känns det att BOLD har blivit Årets HR-bok?

- Det känns precis hur kul som helst! Vi är oerhört glada och stolta – och lite lätt överraskade, säger Katarina.

Spotify är ett företag som anses vara både kreativt och nydanande, inte minst när det kommer till HR-arbetet. Där har forskning, data och erfarenhet fått ligga till grund för ett mer proaktivt förhållningssätt. Det har lett till att HR och kärnverksamheten nu verkar i symbios.

Katarina hoppas att boken ska kunna bidra till en positiv utveckling av HR-professionen och synen på HR:s roll på arbetsplatsen.

- Vi utmanar gällande konventioner och bjuder på en stor dos mod, data och nya insikter!

Hur tror du att boken kan bidra till en ny syn på HR?

- Vi hoppas att sättet den är skriven på ska göra den tillgänglig, läsvärd och i bästa fall sätta igång diskussioner – både hos de som studerar på personalvetarprogrammet och hos de som idag praktiserar HR.

Redan nu har teamet märkt att boken tagits väl emot hos andra grupper utöver HR-professionen.

- Roligt nog verkar det vara en bok som tilltalar chefer och vd:ar och just det gör att vi tror att synen på HR är under positiv utveckling!

I våras bjöds du in till Umeå universitet för att föreläsa på deras 40-årsfirande av personalvetarutbildningen, hur var det?

- Det var en ära att bli inbjuden. Men ännu roligare är det faktiskt att Umeå universitet beslutade att ta med boken som litteratur i deras kurs i strategiskt HR-arbete!

Hur tror du att BOLD kan hjälpa till att modernisera dagens personalvetarutbildning?

- Mycket har hänt inom HR-yrket, men märkligt nog använder skolorna fortfarande många av de böcker som jag själv läste när jag gick utbildningen för över 30 år sedan... Jag tror att BOLD, och andra böcker som beskriver hur arbetet faktiskt görs, kan fungera som ett komplement till övrig litteratur och hjälpa studenterna att förbereda sig för HR-arbetet – världens roligaste arbete!

Efter besöket i Umeå har Katarina och hennes team fått blodad tand och vill nu gärna komma ut och besöka fler universitet och högskolor.

- Det vill vi gärna göra! Jag kommer själv ihåg hur viktigt det var med kontakten med praktiserande HR-professionella från näringsliv och offentlig förvaltning när jag gick utbildningen.

Läs mer om BOLD här

Läs Sveriges HR-förenings motivering här