Value Företagsekonomi – ett läromedel som speglar den nya tidens företagsekonomi

Mikael Ottosson är en av författarna bakom Value Företagsekonomi 1 och Value Företagsekonomi 2, två helt nya läromedel för ekonomistuderande på gymnasienivå. Value har dessutom utvecklats för att ingå i Sanoma Utbildnings digitala läromedelsplattform Kampus. Mikael brinner för ämnet och har längtat efter att ge gymnasieelever ett läromedel som speglar dagens företagsekonomi.

Mikael-Ottosson-författare-Value-förtagsekonomi.png

– Value Företagsekonomi ligger innehållsmässigt helt rätt i tiden, säger Mikael. Jag och de andra författarna har skrivit ett antal böcker för högskola och universitet, men har länge känt att det saknats ett relevant läromedel inom företagsekonomi på gymnasienivå. När lärare och elever idag drunknar i information är behovet av ett bra läromedel som grundar sig på fördjupad ämneskunskap och fakta större än någonsin. Mikael menar att nuvarande litteratur inte längre ger en rättvis bild av hur Sverige och ämnet ser ut. Även om material uppdateras finns ett stort behov av nya läromedel.

– Sverige präglas av en mångfald på flera olika plan. Vi har offentliga organisationer som är en stor och viktig del av dagens företagsekonomi, inte bara små och stora företag i den privata sektorn. Dessutom är en allt större andel av vår befolkning från andra länder och kulturer, vilket ett läromedel också måste fånga.

Göra företagsekonomi mer lustfyllt

Författarna till Value är lektorer och professorer i företagsekonomi och arbetar till vardags som lärare på högskolor och universitet. Med sina erfarenheter kunde de skapa ett material för lärare och elever på gymnasienivå med en ny infallsvinkel.

– Vi har velat fånga den företagsekonomi som elever möter idag , berättar Mikael. Sociala medier, influensers, delningsekonomin, det finns många marknadskrafter som läromedlet behöver spegla. Vi har velat vitalisera ämnet, få in mer inspiration och tvätta bort det mossiga som många förknippar med företagsekonomi. Vi har tagit ett stort ansvar i att göra ämnet lustfyllt. Ung entreprenörsanda är större än någonsin, och vi har velat inspirera eleverna att tänka nytt och hållbart.

Value-företagskonomi-1-och-2.png

Effektivt med digitala övningar i Kampus

Mikael betonar värdet av blended learning. Det vill säga att arbeta både med digitala läromedel och med tryckta läromedel. Value företagsekonomi 1 och 2 planeras att lanseras som ett digitalt läromedel i Kampus. Först ut är Value 1 som kommer redan att finnas som heldigitalt läromedel till höstterminen 2020.

– Digitala övningar kan ligga i linje med samtiden på ett helt annat sätt. Lärare kan ha svårt att ha koll på de marknadskrafter som ständigt förändras, och då blir det viktigt att stötta dem. Value kommer att uppdateras löpande, och till läromedlet finns ett digitalt lärarstöd i form av presentationer, lektionstips, övningsfacit och provförslag.

Tre värdeord har satt grunden för läromedlet

Mikael berättar att de skapat Value utifrån tre värdeord. Hållbarhet, jämlikhet och entreprenörskap.

– Hållbarhet är genomgående integrerat i materialet. Vi har flera exempel på hur företag påverkas av hållbara aspekter, och vi har kopplat företagsekonomi till cirkulära ekonomier och affärsmodeller. Det är viktigt att få in hållbarhet, och här anser vi att tidigare litteratur varit lite stelbent. Sedan är jämlikhet ett viktigt värde. Vi har därför case som relaterar till mångfald, etnicitet och kulturella skillnader. Och självklart entreprenörskap. I Value Företagsekonomi möter eleverna samtida entreprenörer från olika branscher, vilket ger dem högaktuell inspiration för att starta och driva företag.

I linje med ungdomars driv och entreprenörsanda

Sedan 1980 har Ung Företagsamhet utbildat gymnasieelever i entreprenörskap. Mikael beskriver hur Value ligger i linje med de drivkrafter som ligger bakom ungt företagande.

– En röd tråd i läromedlet är elevernas egna projekt. Varje del avslutas med en övning som leder eleverna vidare och utmanar dem. Målet är att varje elev ska få chansen att planera, genomföra och utvärdera sitt eget projekt. Syftet är att organisera elevers idéer i ett företagsekonomiskt tänkande.

Mikael är mycket förväntansfull på hur lärare och elever kommer ta emot det nya läromedlet.

– Value har alla möjligheter att bli ett ledande läromedel och ersätta det material som finns idag. Företagsekonomi är ett fantastiskt ämne, inspirerande och lustfyllt! Vi tycker så klart att det är dags för ett läromedel som känns lika levande, avslutar Mikael.