Novellen – en kort berättelse med många pedagogiska möjligheter

Hur får man ungdomar att läsa? I vår artikelserie på temat läsning har turen kommit till Carl-Johan Markstedt, gymnasielärare, journalist och författare till Svenska impulser, vår mycket uppskattade läromedelsserie i svenska för högstadiet och gymnasiet. Med tydliga tips för hur du implementerar det i klassrummet vill han slå ett slag för novellen.

Novellen – en kort berättelse med många pedagogiska möjligheter

”Novellen är framför allt en listig form, som först lurar sig på oss med sin korthet, men sedan drabbar oss med sitt djup”. Så beskriver litteraturvetaren Beata Agrell novellgenren i en artikel i Ord & Bild.

Det är en av de bättre beskrivningarna av novellen som jag stött på. Utan att kunna formulera mig ens i närheten av lika elegant som Agrell gjorde jag häromåret ett eget försök att definiera novellen, i samband med att jag skrev boken Novelläsning i praktiken – samtala och skriva om noveller i skolan. Mitt förslag lyder: ”En liten berättelse med ett stort innehåll – och med många pedagogiska möjligheter.”

För visst är novellen en synnerligen tacksam genre att arbeta med i klassrummet, med dess korta format, direkthet och rika utbud av berättelser att välja bland? En riktigt bra novell är som en buljongtärning – stark och koncentrerad. Tänk bara på Att döda ett barn av Stig Dagerman. Att högläsa den tar inte mycket mer än 5–6 minuter, men vilken stor läsupplevelse man får!

Här är fem tips för arbetet med noveller i klassrummet:

  1. Väj texter som utmanar

Novellens format gör att vi kan ge eleverna stöttning under hela läsningen. Vi kan läsa om novellerna och vi kan närläsa vissa delar extra noga. Det i sin tur gör att vi kan våga välja texter som utmanar eleverna, både innehållsmässigt, språkligt och berättartekniskt.

  1. Öva på analys

Enligt styrdokumenten på högstadiet och gymnasiet ska eleverna utveckla förmågan att analysera skönlitterära texter. Då behöver de också få öva på att läsa mellan raderna och använda litterära begrepp. Här kan noveller vara utmärkta att arbeta med. Läs noveller tillsammans och led samtal där eleverna får se exempel på hur man aktivt kan använda begrepp vid läsningen av skönlitteratur, innan de gör mer självständiga analyser.

  1. Utforska ett författarskap

En spännande möjlighet som det korta novellformatet erbjuder är att låta eleverna få fördjupa sig i ett visst författarskap. Låt eleverna läsa ett par noveller av samma författare och jämföra likheter och skillnader i tematik, berättarteknik eller stil. Förslag på författare kan vara Selma Lagerlöf, Astrid Lindgren, Jonas Karlsson och John Ajvide Lindqvist.

  1. Variera sätten att bearbeta

Låt eleverna få redovisa sina läsningar och tolkningar på olika sätt. Eleverna kan få jämföra två noveller inom ramen för ett visst tema, göra analyser av novellens karaktärer och deras relationer eller sammanfatta handlingen i en seriestripp – för att ta några exempel.

  1. Arbeta språkinriktat

Möjligheterna till stöttning under hela läsningen gör att vi också kan arbeta strukturerat med ordinlärning, utan att för den sakens skull förstöra läsupplevelsen. Gör gärna en eller ett par språkinriktade uppgifter till varje novell som du planerar att läsa. En fördel är att eleverna får möta orden i ett naturligt sammanhang, samtidigt som uppgifter som tydligt kopplar an till novellens särart också bidrar till att fördjupa förståelsen för innehållet.

Om du arbetar på högstadiet och använder Svenska impulsers grundböcker och antologier finns det gott om noveller för dina elever att läsa. I böckerna för årskurs 7 finns bland annat Liten julnovell av Mattias Göransson, Duell i sal 17 av Mikael Niemi och Bortbytingen av Selma Lagerlöf. I böckerna för årskurs 8 finns bland annat Om någonting händer av Håkan Nesser, Pappersväggar av John Ajvide Lindqvist och Att döda ett barn av Stig Dagerman. I grundboken till årskurs 9 (som precis kommit från tryckeriet) finns Inbrottstjuven av Agota Kristof och Pälsen av Hjalmar Söderberg.

Fantastiska – och listiga! – noveller allihop.

Carl-Johan Markstedt, gymnasielärare i svenska, journalist och författare till Svenska impulser

Svenska impulser
Svenska impulser är ett heltäckande läromedel för högstadiet och gymnasiet och har en tydlig koppling till ämnesplanerna. Böckerna är rikligt illustrerade och har en lockande och spännande layout vilket gör dem mycket uppskattade både av elever och lärare.

Läs mer om Svenska impulser för högstadiet här

Läs mer om Svenska impulser för gymnasiet här