Ny upplaga av sfi-läromedlet Språkvägen C!

I vår kommer en ny upplaga av sfi-läromedlet Språkvägen C. Vi har intervjuat författarna till serien, Caroline Söderqvist och Ulrika Ekblad, som berättar vad som är nytt med nya upplagan och även delar med sig av tips för en framgångsrik sfi-undervisning.

Caroline och Ulrika har båda lång erfarenhet av att arbeta som lärare i sva och sfi, från grundskolan och uppåt. I år är det faktiskt tio år sedan de första komponenterna i Språkvägenserien såg dagens ljus och sedan dess har den blivit en given favorit för många som arbetar med nyanländas lärande.

Trots att Språkvägen alltjämt fortsätter att hitta nya användare tyckte författarna att det var dags att erbjuda nya intressanta texter till de lärare som har jobbat med Språkvägen länge och gillar bokens arbetssätt.

Vad är det som utmärker Språkvägen och har gjort den så populär?

- Redan från allra första början när Språkvägen kom till, var det viktigt för oss att det ska finnas en huvudtext med tillhörande bilder och att alla övningar ska utgå från texten. Det skapar en röd tråd i kapitlet och eleverna får repetera mycket. Repetition är viktigt för att de ska befästa sin kunskap, berättar Ulrika. Övningarna ska också återkomma i alla kapitel. Med en enkel och tydlig arbetsgång i varje kapitel, som eleverna känner igen, kan fokus ligga på inlärning av språket.

- Det har också varit viktigt för oss att texterna är meningsfulla och att det går att samtala kring innehållet, säger Caroline. Vi utgår från samtalet för att sedan gå vidare till att eleverna får läsa och skriva. Det gör vi dels för att muntlig kommunikation är en stor del av att lära sig ett språk, dels för att eleverna ska få lyssna på nya ord innan de ser dem i skrift.

Vem vänder sig boken till?

- Serien har en bred målgrupp, berättar Caroline, den kan användas på alla studievägar på sfi, men fungerar också utmärkt på gymnasiets språkintroduktion. Eftersom boken har en tydlig struktur, ett gediget bildstöd och stöttar elever som behöver mycket läs- och skrivträning gynnar den såväl elever på studieväg 1 och 2 som elever på studieväg 3.

Vad är det ni har förändrat i den nya upplagan?

- Först vill jag säga, att om man har jobbat med Språkvägen förut, så känner man fortfarande igen sig i den nya revideringen. Vi har kvar samma arbetssätt men har bytt layout, typsnitt och bilder, säger Ulrika. En stor del av texterna är också nya. I den nya revideringen har vi också valt att dela in varje kapitel i två nivåer: nivå 1 passar särskilt studieväg 1 och 2 och nivå 2, som har lite mer abstrakt innehåll i texterna, passar studieväg 3.

Pandemin har inneburit olika utmaningar, att i perioder behöva bedriva undervisning på distans är ett exempel. Hur kan man lägga upp fjärrlektioner med Språkvägen?

- Varje textarbete börjar med att läraren muntligt sammanfattar texten med hjälp av tankekartans bilder. Om man har fjärrundervisning kan man hänvisa till den sammanfattning som redan finns, det vill säga lyssningskoden i boken. Läraren kan också spela in sig själv och dela med eleverna.

Går det att utföra test och bedömning på distans?

- Det går! Till varje kapitel och nivå finns ett test. För att bedöma det muntliga kan eleverna spela in sig själva när de sammanfattar texten, till exempel. Man kan även ha muntliga diskussioner online.

Caroline och Ulrikas 5 tips till en framgångsrik sfi-undervisning!

  1. Designa dina lektioner varierat, så att du når alla elever.
  2. Ge stöd före, under och efter läsning av texter.
  3. Planera in interaktion i klassrummet och ha god struktur i övningarna.
  4. Ge eleverna största delen av talutrymmet i klassrummet.
  5. Skriv alltid en gemensam text för att modellera tillsammans innan eleverna skriver egen text.

Sprakvagen-C_blogg.pngMer om Språkvägen C

Språkvägen C kommer att finnas som tryckt elevbok, onlinebok samt som e-bok (att köpa på bl.a. Adlibris och Bokus). Till detta finns en gedigen nedladdningsbar lärarhandledning som pdf samt färdighetsträning som till exempel grammatikövningar och diktamen på ovningsmastaren.se.

Här kan du läsa mer om de olika komponenterna i serien

Förhandsbeställ ditt utvärderingsexemplar här!