“Nu får jag med mig fler elever i undervisningen”

Det har nu gått drygt ett år sedan samarbetet inleddes mellan oss på Sanoma och matteappen Magma. Sedan januari 2023 ingår väl valt innehåll från två av våra mest omtyckta läromedelsserier i matematik för högstadiet, Matte Direkt och Prio Matematik, något som många lärare och elever har uppskattat mycket.

En av dem som upplevt stora fördelar med samarbetet är Lena Högrell, lärare i matematik och NO vid Junedalsskolan i Jönköping. Lena, som arbetat som mattelärare i många år, hade saknat ett digitalt stöd i matematik som gjorde det möjligt för eleverna att redovisa sina lösningar.

- Vi har Matte Direkt som läromedel och det är så bra att komplettera med arbetsbladen som finns på Magma. Det gör det lättare att få alla elever att ta del av det innehåll som vi har arbetat med, till exempel för elever som är hemma av olika anledningar, men också för flerspråkiga elever, berättar Lena.

- Nu får jag med mig fler elever i undervisningen som blir mer motiverande med kombinationen mattebok och Magma. Det är också bra när eleverna ska träna till prov, för då lägger jag enkelt ut övningar som de kan träna på hemma.

Lena brukar även använda start- och slutuppgifterna i Magma på storbild för hela klassen och uppskattar att hon genom Magma även har tillgång till material från Prio Matematik.

- Ibland finns det innehåll där som jag kanske inte får hos Matte Direkt och vice versa. Jag brukar blanda provuppgifter från Matte Direkt och Prio Matematik eftersom jag nu har tillgång till båda.

Inför prov brukar Lena låta eleverna få göra diagnosen som finns till Matte Direkts alla kapitel.

- De är självrättande och eleverna får sedan en checklista av mig där de fyller i vilka uppgifter de haft rätt på och inte. Med den som utgångspunkt får de sedan förslag på vad de kan träna mer på eller fördjupa sig i. Det som är så bra med Magma är ju att det är jag som delar ut uppgifterna till eleverna. Det är fortfarande jag som planerar undervisningen.

Lena berättar också att hon brukar göra en veckokoll i provläget där hon tar enstaka uppgifter från Matte Direkt och Prio Matematik som de har arbetat med för att se om hon har med sig alla elever.

- Uppslagsidorna från Matte Direkt är perfekta att göra i helklass på storbild!

Lena upplever att många av eleverna har svårt för matematiska begrepp och önskar få begreppsövningar kopplade till varje kapitel.

- Vet heller inte om det är möjligt att i längden få proven som är kopplade till Matte Direkt och Prio i Magma? Det vore fantastiskt.

Här kan du läsa mer om Matte Direkt

Här kan du läsa mer om Prio Matematik

Här kan du läsa mer om Magma