Matte Direkt 7-9, upplaga 3

Om serien

Matte Direkt 7-9, upplaga 3

Sedan 2001 har Matte Direkt engagerat elever och hjälpt dem att uppnå målen i matematik. I den tredje upplagan av Matte Direkt finns samma elevnära tilltal och samma väl beprövade struktur som tidigare och med ett innehåll som följer den reviderade kursplanen Lgr22. Här finns fokus på problemlösning, resonemang och kommunikation. Med tydliga och pedagogiska genomgångar och kurser på tre nivåer vänder sig Matte Direkt till alla. Serien lyfter både elever och lärare i det viktiga arbetet med matematiken!

En mattebok för alla

Elever lär på olika sätt. En del behöver stöttning för att kunna gå vidare, andra behöver utmaningar för att göra framsteg. Med Matte Direkt vill vi ge alla elever goda förutsättningar att utvecklas i matematik. Här möter eleverna:

 • parallella kurser som på olika nivåer täcker in det centrala innehållet
 • tydliga och pedagogiska genomgångar i alla kurser
 • fokus på matematiska begrepp
 • avsnitt som särskilt lyfter fram problemlösning, resonemang och kommunikation
 • uppgifter i programmering

Lärarguiden

Till Matte Direkt-seriens elevbok finns en lärarguide. Det är ett helt nytt lärarmaterial som gör det enklare att arbeta med läromedlet. Lärarguiden följer elevboken uppslag för uppslag och ger underlag för ett formativt arbetssätt. Här hittar ni bland annat:

 • tydliga mål för varje lektion
 • uppgifter som passar för att starta och avsluta lektionen med
 • kommentarer till kritiska punkter och exempel på vanliga missuppfattningar
 • förslag på hur uppgifter kan utvecklas och användas i klassrummet
 • hänvisningar till arbetsblad, aktiviteter och intressanta artiklar
 • fullständiga lösningar till alla svarta uppgifter och de flesta röda

Lärarguiden gör din lärarvardag enklare!

Arbetsblad, prov och aktiviteter

Till Matte Direkt finns kopieringsmaterialet Arbetsblad, prov och aktiviteter. Materialet säljs som nedladdningsbara pdf:er.

Arbetsblad

För att möta alla elevers behov behöver man ibland ha tillgång till fler övningar inom ett moment än vad boken erbjuder. Till varje kapitel finns det därför Arbetsblad med extra övningar. I elevboken finns ikoner som hänvisar till arbetsbladen och i lärarguiden beskrivs vilken nivå som uppgifterna tränar.

Prov och bedömning

Efter ett kapitel kan det vara lämpligt att utvärdera hur väl eleverna har tillgodogjort sig undervisningen. Till varje kapitel erbjuder därför Matte Direkt olika varianter för att utvärdera elevernas kunskaper. Här finns kapitelprov på E-A nivå, kapitelprov på E-nivå och även muntligt prov – allt i enlighet med Lgr22. Av proven finns dessutom olika varianter för elever som behöver skriva direkt på proven eller jobba med en kortare version.

Aktiviteter

För att befästa matematiska begrepp och uppmuntra till samtal och samarbete finns det Aktiviteter kopplade till varje kapitel. I lärarguiden finns hänvisningar till när det passar med en viss aktivitet.

Träningshäften

Till varje elevbok hör två kompletterande träningshäften. Häftena vänder sig till de elever som behöver en enklare ingång eller ytterligare färdighetsträning Träningshäftena följer elevbokens struktur och i varje avsnitt finns enkla förklaringar, lösta exempel och uppgifter som eleverna skriver svaren på direkt i häftet. I slutet av varje kapitel finns uppgifter med fokus på problemlösning, resonemang och kommunikation. Sist i kapitlet finns ett avslutande test.

Begreppskortlekar

Matte Direkt 7 Begreppskortlek (Gul) - består av 72 memorykort och kan användas för att träna bråk, tal i decimalform och procent.
Matte Direkt 8 Begreppskortlek (Blå) - består av 52 memorykort och två jokrar. Korten kan användas för att träna geometriska begrepp.
Matte Direkt 9 Begreppskortlek (Grön) - består av 52 memorykort och två jokrar. Korten tränar eleverna i att beskriva mönster med olika representationer: formel, tabell och graf.
Begreppskortlekarna säljs i 5-pack. Spelregler och tips på hur kortlekarna kan användas finns under fliken nedladdningsbart material.

Matte Direkt, tredje upplagan - en komplett läromedelsserie

Synnöve Carlsson en av författarna till Matte Direkt 7-9 berättar om läromedelsserien, som består av flera komponenter. Synnöve berättar hur du som lärare kan arbeta med hjälp av Lärarguiderna och berättar om träningshäftena som finns till varje årskurs. En komplett läromedelsserie. Nu med träningshäftet 9:2 så är hela den nya reviderade serien komplett.

Matte Direkt upplaga 3

Inspelat Webbinarium om tredje upplagan av Matte Direkt

Se Webbinarium

Räkna med kod tillsammans med Matte Direkt

Inspelat webbinarium om Räkna med kod tillsammans med Matte Direkt

Se webbinarium

Möt Synnöve Carlsson författaren till Matte Direkt

- Det gäller att göra ämnet intressant, säger Synnöve. Varje elev ska känna; jag kan klara detta, jag kan lyckas. Men de ska också bli utmanade. Synnöve tror på ett klassrum där elever och lärare jobbar tillsammans.

Läs intervjun