Serie

Matte Direkt 7-9

Upplaga 3

Matte Direkt-serien är ett av Sveriges mest använda matematikläromedel och finns från förskoleklass till åk 9 och följer Lgr22. Läromedlets struktur är tydlig och flexibel och ger eleverna möjlighet att arbeta utifrån sin nivå.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Om serien

Matte Direkt 7-9, upplaga 3

Matte Direkt engagerar elever och hjälper dem att nå målen i matematik. I Matte Direkt finns ett elevnära tilltal och en tydlig struktur med ett innehåll som följer Lgr22. Här är fokus på problemlösning, resonemang och kommunikation. Med pedagogiska genomgångar och kurser på tre nivåer vänder sig serien till alla. För de som behöver rejäla utmaningar finns de svarta sidorna. Matte Direkt lyfter både elever och lärare i det viktiga arbetet med matematiken!

En mattebok för alla

Elever lär på olika sätt – en del behöver stöttning och andra behöver utmaningar. Med Matte Direkt erbjuder vi alla elever goda förutsättningar att utvecklas i matematik.

I serien ingår elevbok, Lärarguide, Arbetsblad, prov och aktiviteter, träningshäften, presentationsstödet Lärarstöd+ och appen Alva.

Elevboken

I elevboken möter eleverna

  • pedagogiska genomgångar
  • parallella kurser på olika nivåer
  • fokus på matematiska begrepp
  • avsnitt med problemlösning, resonemang och kommunikation
  • uppgifter i programmering

Med Matte Direkt vill vi ge alla elever de bästa förutsättningarna för att lyckas med matematiken. I elevboken har vi därför pedagogiska genomgångsrutor och fokus på matematiska begrepp. Parallella kurser, som på olika nivåer täcker in det centrala innehållet i Lgr22, gör att alla elever kan arbeta på sin nivå. Nivån testas med hjälp av en diagnos efter grundkursen. I varje kapitel finns avsnitt som särskilt lyfter fram problemlösning, resonemang och kommunikation. I elevboken finns även uppgifter i programmering.

Arbetsblad, prov och aktiviteter

Kopieringsmaterialet säljs som pdf:er och innehåller:

Arbetsblad - med extra övningar för elever som behöver träna mer
Prov – i olika varianter för att utvärdera eleverna kunskaper
Aktiviteter - för att befästa matematiska begrepp och uppmuntra till samtal

Träningshäften

Till varje elevbok finns två träningshäften till elever som behöver en enklare ingång eller ytterligare färdighetsträning.

Lärarguide

Lärarguide följer elevboken uppslagsvis och stöttar ett formativt arbetssätt.

Här finns

  • tydliga mål för varje lektion
  • uppgifter att starta och avsluta lektionen med
  • exempel på vanliga missuppfattningar
  • hänvisningar till arbetsblad och aktiviteter
  • fullständiga lösningar till alla svarta uppgifter och de flesta röda

I läraguiden blir du uppmärksammad på vanliga missuppfattningar och får didaktiska tips och tydliga mål för varje lektion. Till de mer tidskrävande uppgifterna på röd och svart kurs finns fullständiga lösningar. Lärarguiden hjälper dig också att arbeta formativt med hjälp av start- och slutuppgifter.

Lärarguiden gör din lärarvardag enklare!

Nya matteprov enligt Lgr22 för åk 7-9

Det nedladdningsbara materialet Prov åk 7-9 innehåller prov och bedömningsstöd till samtliga kapitel i Matte Direkt 7, 8 och 9 och följer Lgr22. Här finns ett komplett material som gör att du kan variera din utvärdering av elevernas kunskaper och få stöd för bedömning.

Matte Direkt åk 7-9 Prov (pdf)

Matte Direkt Lärarstöd+

Lärarstöd+ är ett digitalt presentations- och undervisningsstöd för lärare som ger överblick över serien så att din planering blir effektiv. I produkten ingår elevbok, lärarguide, arbetsblad och aktiviteter. Till varje uppslag i elevboken hittar du stöd för din undervisning, såsom startuppgifter, tips och arbetsblad.

Allt innehåll från elevboken kan lyftas fram separat så att klassen kan fokusera på samma skärm. Lärarstöd+ innehåller även interaktiva verktyg för att göra undervisningen smidig och pedagogisk.

Läs mer om Lärarstöd+

Matte Direkt Klasspaket

Vi vill att fler ska få chansen att testa Lärarstöd+ och uppleva en smidigare undervisning. Därför bjuder vi på Lärarstöd+ när du köper en klassuppsättning av Matte Direkt 7, 8 eller 9.

Matte Direkt Klasspaket består av 20 elevböcker och en skollicens av Matte Direkt Lärarstöd+. Notera att licensen aktiveras i samband med leveranstillfället och är giltig i 12 månader.

Läs mer här!

Matte Direkt digital – ett heldigitalt läromedel

Matte Direkt Digital är ett heldigitalt läromedel med både elevbok och Lärarguide samlat. Med smarta funktioner kan du som lärare planera och skapa undervisning som engagerar. I Matte Direkt Digital finns dessutom ledtrådar med feedback, animerade filmer, begreppsträning samt start- och slutuppgifter.

Läs mer om Matte Direkt digital

Onlineböcker

Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken som har inläst ljud, men innehåller inga interaktiva övningar. Onlineboken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling, men fungerar bäst på en dator. När du köper en onlinebok får du tillgång till den i plattformen Kampus.

Läs mer om våra onlineböcker

Författarna

Synnöve Carlsson är lärare i matematik åk 7–9, lärarutbildare vid Uppsala universitet och läromedelsförfattare.

Karl-Bertil Hake är f.d. lärare i matematik åk 7–9, lärarutbildare vid Malmö universitet och läromedelsförfattare.

Erica Lundkvist är förstelärare i matematik åk 7–9 vid Björkvallsskolan i Björklinge, lärarutbildare vid Uppsala universitet och läromedelsförfattare.

Det gäller att göra ämnet intressant. Varje elev ska känna; jag kan klara detta, jag kan lyckas. Men de ska också bli utmanade.

Synnöve Carlsson, författare

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga

Statsbidrag för inköp av läromedel

Under 2024 kan skolhuvudmän söka statsbidrag för att kunna köpa in förlagsproducerade läroböcker och lärarhandledningar.

Hos Skolverket kan du läsa mer om vilka regler som gäller för bidraget och hur du ansöker.

Läs mer om statsbidraget

Produkter i serien

Matte Direkt 7-9, upplaga 3

Årskurs 7

Årskurs 8

Årskurs 9