Affärsjuridik i praktiken, upplaga 2

Författare
Marie Bråberg, Åsa Svedberg (Häftad, 2017)
Ämne
Juridik
Antal sidor
398
Utgivningsdatum
2017-08-03
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152345283
Länk till serie:
Länk till blädderprov:

491 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

Affärsjuridik i praktiken är ett läromedel med en tydlig verklighetsanknytning. Boken ger läsaren kunskap om hur gällande lagar styr affärslivet samtidigt som den skapar förståelse för de juridiska begrepp som förekommer inom olika rättsområden och i det juridiska språket i allmänhet. Stor vikt har lagts vid att läsaren ska känna sig bekväm med det juridiska språket. Boken förklarar den teoretiska juridiken inom företagande på ett lättbegripligt sätt. Genom många verklighetsanknutna exempel, rättsfall och övningar får läsaren förståelse för de rättsområden som både företagare och privatpersoner möter inom området affärsjuridik. Den andra upplagan har fräschats upp layoutmässigt men framför allt har den uppdaterats med den lagstiftning som förändrats eller tillkommit sedan den första upplagan kom.

Dessutom har en justering skett av statistiska uppgifter och annat som är föränderligt, exempelvis ansökningsavgifter, lagstadgade kostnader och ersättningar. Förtydliganden har gjorts genom omformuleringar och nya modeller som ska åskådliggöra hur olika juridiska skeenden fungerar. Ämnet och kursen affärsjuridik, med sina många rättsområden, är viktigt för alla företagare som är i begrepp att ingå, behålla eller avsluta en affär.

Under 2023 uppdaterades boken bl a. med nyheter inom: lagen om anställningsskydd (LAS), lag om företagsrekonstruktion och konsumentlagstiftningen som skärpts på flera områden.

Köp direkt via: Bokus, Adlibris

För dig som lärare

Rättelser

Kap 6 Arbetsrätt Formulär och juridiska dokument frågor som saknas i huvudboken.pdf (PDF-dokument, 110 kB)

Uppdateringar under 2023

Under 2023 uppdaterades boken bl a. med nyheter inom: lagen om anställningsskydd (LAS), lag om företagsrekonstruktion och konsumentlagstiftningen som skärpts på flera områden. Läs mer om uppdateringarna nedan.

Nyheter i Upplaga 2 tryckning 3.pdf (PDF-dokument, 179 kB)

Bonusmaterial

Avtalsrätt ogiltiga avtal

Istället för att gå igenom under vilka förutsättningar som ett avtal kan bli ogiltigt, kan man dela in klassen i grupper om förslagsvis fyra elever.

Ge sedan grupperna uppgiften att komma på situationer (som de gärna får generalisera) där det vore orimligt att pacta sunt servanda, avtal måste gälla.

När det har gått ca 20 minuter låter man varje grupp delge klassen varsitt förslag. Vartefter eleverna tar upp sina förslag, exempelvis om man blev tvingad att skriva under, så skriver läraren upp på tavlan motsvarigheten i lagstiftningen, exempelvis AvtL § 28 - 29.

I regel brukar klassen komma på majoriteten av det som står i tredje kapitlet Avtalslagen på egen hand samt FB kapitel 9.

Prova på och Kontakt

utvärderingsexemplar högskola näringsliv.png

Beställ gärna ett kostnadsfritt utvärderingsexemplar av Affärsjuridik i formuläret. Kontakta gärna vår kundservice på kundservice@sanoma.com vid eventuella frågor.

Beställ ditt utvärderingsexemplar här!

Trevlig läsning

Vi finns här för dig!

digital-support-sanoma-utbildning.png

Kontakta kundservice

Vill du ha hjälp med din beställning eller har något blivit fel i din order? Ring oss då på telefonnummer: 08-587 642 10 eller via e-post: kundservice@sanoma.com

Kom igång med dina digitala läromedel

Behöver du hjälp eller har frågor om dina läromedel? Kontakta vårt kunniga support-team via telefon eller mejl. Ring oss på tel 08-587 642 30 eller via e-post support@sanomautbildning.se

Boka rådgivning

Om du vill ha rådgivning kring läromedel finns möjlighet att boka tid med en kundansvarig. Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala. Här kan du boka tid för rådgivning.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration