Serie

Agil projektledning

Upplaga 5

Agil projektledning ger både den teoretiska stommen och praktiska tillämpningen av de agila metoderna. Kärnvärden och tankesätt som ligger till grund för det agila projektarbetet beskrivs utförligt och varvas med konkreta exempel, tillvägagångssätt och verktyg.

series-hero image text

Om serien

Agil projektledning, upplaga 5

Agil projektledning ger både den teoretiska stommen och praktiska tillämpningen av de agila metoderna. Kärnvärden och tankesätt som ligger till grund för det agila projektarbetet beskrivs utförligt och varvas med konkreta exempel, tillvägagångssätt och verktyg. I femte upplagan presenteras utmaningarna med att skala upp det agila arbetssättet i större organisationer och hur agila metoder kan användas i olika typer av projekt.

Femte upplagan

I boken presenteras utmaningarna med att skala upp det agila arbetssättet i större organisationer och hur agila metoder kan användas i olika typer av projekt. Ramverket SAFe (Scaled Agile Framework) används som exempel för att visa hur planering och genomförande av projekt kan se ut när flera team samarbetar i större konstellationer.

Övningsbok Agil projektledning

Du har väl inte missat att det även finns en övningsbok för Agil projektledning? Du hittar den här!

Vad är agil projektledning?

Varför blir så många projekt både längre och dyrare än planerat? Måste det bli dygnet runt-arbete i slutet av projekten eller går det att skapa projekt som ger nytta omgående, så att kunden kan ändra sina krav utan att det innebär bortslösat arbete och irritation?

Agil betyder smidig och är benämningen på ett arbetssätt som vuxit fram i it-branschen och på senare år fått fäste i allt fler branscher. Många organisationer vittnar om större engagemang och effektivare projekt sedan man infört en agil syn på planering, förändring, ledarskap och kommunikation.

Film: Författaren berättar

Se författare Tomas Gustavsson berätta om den nya upplagan av Agil projektledning.

E-bok och digitala övningar

Boken finns som e-bok och det finns även tillhörande digitala övningar i Övningsmästaren.

Läs mer om Övningsmästaren

Författare

Tomas Gustavsson undervisar i projektledning vid Karlstads universitet, är certifierad scrum master och har arbetat med agila metoder sedan 2002.

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga

Statsbidrag för inköp av läromedel

Under 2024 kan skolhuvudmän söka statsbidrag för att kunna köpa in förlagsproducerade läroböcker och lärarhandledningar.

Hos Skolverket kan du läsa mer om vilka regler som gäller för bidraget och hur du ansöker.

Läs mer om statsbidraget