Alfa sfi A spår 1, upplaga 1

Webbinarium

Webbinarium om ALFA sfi - att undervisa i sfi kurs A, studieväg 1

När du undervisar på studieväg 1 i kurs A krävs ett långsamt tempo och en lite annorlunda pedagogik. I detta webbinarium kommer Cinna Alenius, författare till Alfa sfi A spår 1, presentera ALFA - ett läromedel som är skapat för att främja läs- och skrivinlärningen.

Cinna förklarar hur läromedlet är uppbyggt och vad som är den pedagogiska tanken bakom samt ge exempel på lektionsupplägg och lite allmänna tips. Webbinariet är inspelat oktober 2020.