Boost Your English, upplaga 1

Om serien

Boost Your English, upplaga 1

Lämpligt för alla elever i åk 7–9, perfekt för språkvalet i åk 8-9 och som reparationskit på introduktionsprogrammet i gymnasiet.

Boost Your English

Lämpligt för alla elever i åk 7-9, perfekt för språkvalet i åk 8-9 och som reparationskit på introduktionsprogrammet i gymnasiet.

Boost Your English är allt i ett-bok som består av 12 kapitel med 24 texter i stegrad svårighetsgrad. Varje kapitel består av en avlyssningstext och en lästext.
Boost Your English utvecklar metodiskt elevernas förmåga att förstå och tolka innehållet i engelska texter och hörövningar. De får också återkommande träning på att uttrycka sig i tal och skrift med utgångspunkt från egna erfarenheter.
Boost Your English utvecklar den kommunikativa förmågan och ger eleverna konkreta inlärningstips i form av "post-it-lappar" i samband med lästexterna och avlyssningsövningarna. Eleverna - speciellt de som kämpar med engelskan för att få betyget E - får här pröva språkstrategier som hjälper dem att utnyttja sitt ord- och frasförråd och utveckla det. I Boost Your English finns …

• uppgifter och upplägg som gynnar elever med läs- och skrivproblematik, koncentrationssvårigheter och ett behov av struktur
• övningstyper som liknar det nationella provet i åk 9
• strategiska tips till eleverna på hur de ska lyckas med läs- och hörförståelsedelarna, samt tips på hur man kan utöka sin vokabulär
• sex stycken lekfulla Vocabulary Review som befäster ny vokabulär
• uppgifter som tränar muntlig och skriftlig förmåga och utgår från elevens vardag
• texter från hela världen i form av dialoger, tidningsartiklar, faktatexter, reklambroschyrer m.m. som låter eleverna att se hur man kan anpassa språket till olika syften och situationer
• en stark betoning på amerikansk engelska.
Ljudfiler finns för nedladdning på www.ovningsmastaren.se

Författare: Gail Davison Blad, lärare i engelska, med engelska som modersmål och författare till Really Inspiring, med 150 tips för språklärare.