Boost Your English, upplaga 1

Mer information

Boost Your English

Lämpligt för alla elever i åk 7-9, perfekt för språkvalet i åk 8-9 och som reparationskit på introduktionsprogrammet i gymnasiet.

Boost Your English är allt i ett-bok som består av 12 kapitel med 24 texter i stegrad svårighetsgrad. Varje kapitel består av en avlyssningstext och en lästext.
Boost Your English utvecklar metodiskt elevernas förmåga att förstå och tolka innehållet i engelska texter och hörövningar. De får också återkommande träning på att uttrycka sig i tal och skrift med utgångspunkt från egna erfarenheter.
Boost Your English utvecklar den kommunikativa förmågan och ger eleverna konkreta inlärningstips i form av "post-it-lappar" i samband med lästexterna och avlyssningsövningarna. Eleverna - speciellt de som kämpar med engelskan för att få betyget E - får här pröva språkstrategier som hjälper dem att utnyttja sitt ord- och frasförråd och utveckla det. I Boost Your English finns …

• uppgifter och upplägg som gynnar elever med läs- och skrivproblematik, koncentrationssvårigheter och ett behov av struktur
• övningstyper som liknar det nationella provet i åk 9
• strategiska tips till eleverna på hur de ska lyckas med läs- och hörförståelsedelarna, samt tips på hur man kan utöka sin vokabulär
• sex stycken lekfulla Vocabulary Review som befäster ny vokabulär
• uppgifter som tränar muntlig och skriftlig förmåga och utgår från elevens vardag
• texter från hela världen i form av dialoger, tidningsartiklar, faktatexter, reklambroschyrer m.m. som låter eleverna att se hur man kan anpassa språket till olika syften och situationer
• en stark betoning på amerikansk engelska.
Ljudfiler finns för nedladdning på www.ovningsmastaren.se

Författare: Gail Davison Blad, lärare i engelska, med engelska som modersmål och författare till Really Inspiring, med 150 tips för språklärare.

Boost Your English, upplaga 1 (2 produkter)

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.

Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev