Bryggan Bas

Om serien

Bryggan Bas

Bryggan Bas gör det möjligt för alla elever att lyckas med mellanstadiets matematik. Boken sammanfattar det centrala innehållet i matematik till och med årskurs 6 och har en tydlig struktur, ett elevnära språk och varierade uppgifter som tränar de fem matematiska förmågorna.

Bryggan Bas - lyfter eleven!

Bryggan Bas är främst avsedd för elever som ännu inte uppnått betyget E i årskurs 6, elever med behov av att repetera och reparera matematikens grunder. Boken kan användas som komplement under senare delen av mellanstadiet, i början av högstadiet och inom grundläggande vuxenutbildning, nationell delkurs 3.

Boken är indelad i åtta kapitel: Tal och räknesätt, Bråk och decimaltal, Procent och sannolikhet, Mätning och enheter, Geometri, Statistik, Algebra och samband samt Problemlösning.

Varje kapitel innehåller:

  • Ingressuppslag med kapitelinnehåll och begrepp.
  • Tydliga exempel och elevnära uppgifter.
  • Minitest för snabb självdiagnos.
  • Uppslaget med fokus på resonemang, kommunikation, begreppsförståelse och problemlösning. Här finns Resonemang och kommunikation, Sant eller falskt?, Arbeta tillsammans och Problemlösning.
  • Kapiteltest med uppgifter som tester grundläggande metoder och begrepp och Koll på förmågorna? som synliggör de matematiska förmågorna för eleverna.
  • Sammanfattning av kapitlets metoder och begrepp.

    Det sista kapitlet är ett fristående kapitel som behandlar strategier för att lösa matematiska problem. Vi kallar detta kapitel för P, som i problemlösning.

Bryggan Bas Arbetsblad

Bryggan Bas Arbetsblad är ett komplement till läroboken Bryggan Bas. Här finns alla arbetsblad till Bryggan Bas samlade i ett häfte, där eleverna direkt skriver in sina svar. Perfekt för den som behöver mycket träning för att bli trygg med de grundläggande färdigheterna.

Bryggan Bas Lärarmaterial

Till Bryggan Bas här ett lärarmaterial med arbetsblad för färdighetsträning och aktiviteter med praktiska uppgifter som befäster begrepp och tränar kommunikation. I lärarmaterialet finns även prov med bedömningsunderlag. Lärarmaterialet säljs som nedladdningsbara filer.