Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

Nedladdningsbart material

Ladda ner hela Bryggan Bas, upplaga 1 som ljudbok i mp3-format.

Till läsaren (Komprimerad fil, 606 kB)

Kapitel 1 - Tal och räknesätt

Ladda ner hela kapitel 1, sida 6-43  (Komprimerad fil, 25,8 MB)

Innehåll:
Tal och räknesätt - sid 6
Tal och räknesätt - sid 7
Olika sätt att skriva antal - sid 8
Olika sätt att skriva antal - sid 9
Tiosystemet - sid 10
Tiosystemet - sid 11
Talsorter - sid 12
Tallinjen - sid 13
Talföljder - sid 14
Talföljder - sid 15
Avrundning - sid 16
Stora tal - sid 17
Negativa tal - sid 18
Addition - sid 19
Metoder addition - sid 20
Metoder addition - sid 21
Subtraktion - sid 22
Metoder subtraktion - sid 23
Metoder subtraktion - sid 24
Metoder subtraktion - sid 25
Multiplikation - sid 26
Multiplikation - sid 27
Metoder multiplikation - sid 28
Metoder multiplikation - sid 29
Division - sid 30
Metoder division - sid 31
Metoder division - sid 32
De fyra räknesätten - sid 33
Prioriteringsregler - sid 34
Prioriteringsregler - sid 35
Binära talsystemet - sid 36
Binära talsystemet - sid 37
Uppslaget Resonemang och kommunikation - sid 38
Uppslaget Arbeta tillsammans - sid 39
Kapiteltest Tal och räknesätt - sid 40
Kapiteltest Tal och räknesätt - sid 41
Sammanfattning - sid 42
Sammanfattning - sid 43

Kapitel 2 - Bråk och decimaltal

Ladda ner hela kapitel 2, sida 44-75 (Komprimerad fil, 21,6 MB)

Innehåll:
Bråk och decimaltal - sid 44
Bråk och decimaltal - sid 45
Del av en hel - sid 46
Del av en hel - sid 47
Mer än en hel - sid 48
Del av antal - sid 49
Skriva bråk på olika sätt - sid 50
Jämföra och storleksordna bråk - sid 51
Beräkna delen - sid 52
Beräkna delen - sid 53
Tiondelar - sid 54
Tiondelar på tallinjen - sid 55
Hundradelar - sid 56
Hundradelar på tallinjen - sid 57
Decimaltal - sid 58
Decimaltal - sid 59
Multiplikation med 10, 100 och 1000 - sid 60
Division med 10, 100 och 1000 - sid 61
Avrunda decimaltal - sid 62
Avrunda decimaltal - sid 63
Addition med decimaltal - sid 64
Subtraktion med decimaltal - sid 65
Multiplikation med decimaltal - sid 66
Multiplikation med decimaltal - sid 67
Division med decimaltal - sid 68
Division med decimaltal - sid 69
Uppslaget Resonemang och kommunikation - sid 70
Uppslaget Arbeta tillsammans - sid 71
Kapiteltest - sid 72
Kapiteltest Koll på förmågorna - sid 73
Sammanfattning - sid 74
Sammanfattning - sid 75

Kapitel 3 - Procent och sannolikhet

Ladda ner hela kapitel 3, sida 76-93  (Komprimerad fil, 10,4 MB)

Innehåll:
Procent och sannolikhet - sid 76
Procent och sannolikhet - sid 77
Procent - sid 78
Procent - sid 79
En procent är en hundradel - sid 80
Rea och rabatt - sid 81
Bråkform, decimalform och procentform - sid 82
Bråkform, decimalform och procentform - sid 83
Sannolikhet - sid 84
Sannolikhet - sid 85
Kombinatorik - sid 86
Kombinatorik - sid 87
Uppslaget Resonemang och kommunikation - sid 88
Uppslaget Arbeta tillsammans - sid 89
Kapiteltest - sid 90
Kapiteltest Koll på förmågorna - sid 91
Sammanfattning - sid 92
Sammanfattning - sid 93

Kapitel 4 - Mätning och enheter

Ladda ner hela kapitel 4, sida 94-111 (Komprimerad fil, 10,6 MB)

Innehåll:
Mätning och enheter - sid 94
Mätning och enheter - sid 95
Så mätte man förr - sid 96
Längd - sid 97
Längd - sid 98
Längd - sid 99
Volym - sid 100
Vikt - sid 101
Tid - sid 102
Tidsskillnad - sid 103
Vinklar - sid 104
Mäta vinklar - sid 105
Uppslaget Resonemang och kommunikation - sid 106
Uppslaget Arbeta tillsammans - sid 107
Kapiteltest - sid 108
Kapiteltest Koll på förmågorna - sid 109
Sammanfattning - sid 110
Sammanfattning - sid 111

Kapitel 5 - Geometri

Ladda ner hela kapitel 5, sida 112-137 (Komprimerad fil, 10,7 MB)

Innehåll:
Geometri - sid 112
Geometri - sid 113
Månghörningar - sid 114
Fyrhörningar - sid 115
Trianglar - sid 116
Trianglar - sid 117
Cirkeln - sid 118
Omkrets - sid 119
Symmetri - sid 120
Symmetri - sid 121
Skala - sid 122
Skala - sid 123
Area - sid 124
Rektangelns area - sid 125
Triangelns bas och höjd - sid 126
Triangelns area - sid 127
Triangelns area - sid 128
Problemlösning med areor - sid 129
Rymdgeometriska kroppar - sid 130
Rymdgeometriska kroppar - sid 131
Uppslaget Resonemang och kommunikation - sid 132
Uppslaget Arbeta tillsammans - sid 133
Kapiteltest - sid 134
Kapiteltest Koll på förmågorna - sid 135
Sammanfattning - sid 136
Sammanfattning - sid 137

Kapitel 6 - Statistik

Ladda ner hela kapitel 6, sida 138-155 (Komprimerad fil, 10,3 MB)

Innehåll:
Statistik - sid 138
Statistik - sid 139
Tabeller - sid 140
Tabeller - sid 141
Stapeldiagram - sid 142
Stapeldiagram - sid 143
Cirkeldiagram - sid 144
Stoldiagram - sid 145
Linjediagram - sid 146
Linjediagram - sid 147
Medelvärde - sid 148
Median - sid 149
Uppslaget Resonemang och kommunikation - sid 150
Uppslaget Arbeta tillsammans - sid 151
Kapiteltest - sid 152
Kapiteltest Koll på förmågorna - sid 153
Sammanfattning - sid 154
Sammanfattning - sid 155

Kapitel 7 - Algebra och samband

Ladda ner hela kapitel 7, 156-177 (Komprimerad fil, 13,5 MB)

Innehåll:
Algebra och samband - sid 156
Algebra och samband - sid 157
Uttryck med algebra - sid 158
Uttryck med algebra - sid 159
Uttryck med algebra - sid 160
Förenkla uttryck - sid 161
Mönster - sid 162
Mönster - sid 163
Mönster - sid 164
Likheter - sid 165
Ekvationer - sid 166
Ekvationer - sid 167
Koordinatsystem - sid 168
Koordinatsystem - sid 169
Proportionella samband - sid 170
Proportionella samband - sid 171
Uppslaget Resonemang och kommunikation - sid 172
Uppslaget Arbeta tillsammans - sid 173
Kapiteltest - sid 174
Kapiteltest Koll på förmågorna - sid 175
Sammanfattning - sid 176
Sammanfattning - sid 177

Problemlösning

Ladda ner kapitlet "Problemlösning", sida 178-189 (Komprimerad fil, 6,8 MB)

Innehåll:
Problemlösning - sid 178
Problemlösning - sid 179
Rita en bild - sid 180
Arbeta baklänges - sid 181
Göra en tabell och pröva sig fram - sid 182
Göra en tabell och pröva sig fram - sid 183
Leta mönster - sid 184
Leta mönster - sid 185
Ställa upp en ekvation - sid 186
Välj själv metod - sid 187
Välj själv metod - sid 188
Välj själv metod - sid 189

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration