Bryggan Bas

Nedladdningsbart material

Ladda ner hela Bryggan Bas, upplaga 1 som ljudbok i mp3-format.

Till läsaren (Komprimerad fil, 606 kB)

Kapitel 1 - Tal och räknesätt

Ladda ner hela kapitel 1, sida 6-43  (Komprimerad fil, 25,8 MB)

Innehåll:
Tal och räknesätt - sid 6
Tal och räknesätt - sid 7
Olika sätt att skriva antal - sid 8
Olika sätt att skriva antal - sid 9
Tiosystemet - sid 10
Tiosystemet - sid 11
Talsorter - sid 12
Tallinjen - sid 13
Talföljder - sid 14
Talföljder - sid 15
Avrundning - sid 16
Stora tal - sid 17
Negativa tal - sid 18
Addition - sid 19
Metoder addition - sid 20
Metoder addition - sid 21
Subtraktion - sid 22
Metoder subtraktion - sid 23
Metoder subtraktion - sid 24
Metoder subtraktion - sid 25
Multiplikation - sid 26
Multiplikation - sid 27
Metoder multiplikation - sid 28
Metoder multiplikation - sid 29
Division - sid 30
Metoder division - sid 31
Metoder division - sid 32
De fyra räknesätten - sid 33
Prioriteringsregler - sid 34
Prioriteringsregler - sid 35
Binära talsystemet - sid 36
Binära talsystemet - sid 37
Uppslaget Resonemang och kommunikation - sid 38
Uppslaget Arbeta tillsammans - sid 39
Kapiteltest Tal och räknesätt - sid 40
Kapiteltest Tal och räknesätt - sid 41
Sammanfattning - sid 42
Sammanfattning - sid 43

Kapitel 2 - Bråk och decimaltal

Ladda ner hela kapitel 2, sida 44-75 (Komprimerad fil, 21,6 MB)

Innehåll:
Bråk och decimaltal - sid 44
Bråk och decimaltal - sid 45
Del av en hel - sid 46
Del av en hel - sid 47
Mer än en hel - sid 48
Del av antal - sid 49
Skriva bråk på olika sätt - sid 50
Jämföra och storleksordna bråk - sid 51
Beräkna delen - sid 52
Beräkna delen - sid 53
Tiondelar - sid 54
Tiondelar på tallinjen - sid 55
Hundradelar - sid 56
Hundradelar på tallinjen - sid 57
Decimaltal - sid 58
Decimaltal - sid 59
Multiplikation med 10, 100 och 1000 - sid 60
Division med 10, 100 och 1000 - sid 61
Avrunda decimaltal - sid 62
Avrunda decimaltal - sid 63
Addition med decimaltal - sid 64
Subtraktion med decimaltal - sid 65
Multiplikation med decimaltal - sid 66
Multiplikation med decimaltal - sid 67
Division med decimaltal - sid 68
Division med decimaltal - sid 69
Uppslaget Resonemang och kommunikation - sid 70
Uppslaget Arbeta tillsammans - sid 71
Kapiteltest - sid 72
Kapiteltest Koll på förmågorna - sid 73
Sammanfattning - sid 74
Sammanfattning - sid 75

Kapitel 3 - Procent och sannolikhet

Ladda ner hela kapitel 3, sida 76-93  (Komprimerad fil, 10,4 MB)

Innehåll:
Procent och sannolikhet - sid 76
Procent och sannolikhet - sid 77
Procent - sid 78
Procent - sid 79
En procent är en hundradel - sid 80
Rea och rabatt - sid 81
Bråkform, decimalform och procentform - sid 82
Bråkform, decimalform och procentform - sid 83
Sannolikhet - sid 84
Sannolikhet - sid 85
Kombinatorik - sid 86
Kombinatorik - sid 87
Uppslaget Resonemang och kommunikation - sid 88
Uppslaget Arbeta tillsammans - sid 89
Kapiteltest - sid 90
Kapiteltest Koll på förmågorna - sid 91
Sammanfattning - sid 92
Sammanfattning - sid 93

Kapitel 4 - Mätning och enheter

Ladda ner hela kapitel 4, sida 94-111 (Komprimerad fil, 10,6 MB)

Innehåll:
Mätning och enheter - sid 94
Mätning och enheter - sid 95
Så mätte man förr - sid 96
Längd - sid 97
Längd - sid 98
Längd - sid 99
Volym - sid 100
Vikt - sid 101
Tid - sid 102
Tidsskillnad - sid 103
Vinklar - sid 104
Mäta vinklar - sid 105
Uppslaget Resonemang och kommunikation - sid 106
Uppslaget Arbeta tillsammans - sid 107
Kapiteltest - sid 108
Kapiteltest Koll på förmågorna - sid 109
Sammanfattning - sid 110
Sammanfattning - sid 111

Kapitel 5 - Geometri

Ladda ner hela kapitel 5, sida 112-137 (Komprimerad fil, 10,7 MB)

Innehåll:
Geometri - sid 112
Geometri - sid 113
Månghörningar - sid 114
Fyrhörningar - sid 115
Trianglar - sid 116
Trianglar - sid 117
Cirkeln - sid 118
Omkrets - sid 119
Symmetri - sid 120
Symmetri - sid 121
Skala - sid 122
Skala - sid 123
Area - sid 124
Rektangelns area - sid 125
Triangelns bas och höjd - sid 126
Triangelns area - sid 127
Triangelns area - sid 128
Problemlösning med areor - sid 129
Rymdgeometriska kroppar - sid 130
Rymdgeometriska kroppar - sid 131
Uppslaget Resonemang och kommunikation - sid 132
Uppslaget Arbeta tillsammans - sid 133
Kapiteltest - sid 134
Kapiteltest Koll på förmågorna - sid 135
Sammanfattning - sid 136
Sammanfattning - sid 137

Kapitel 6 - Statistik

Ladda ner hela kapitel 6, sida 138-155 (Komprimerad fil, 10,3 MB)

Innehåll:
Statistik - sid 138
Statistik - sid 139
Tabeller - sid 140
Tabeller - sid 141
Stapeldiagram - sid 142
Stapeldiagram - sid 143
Cirkeldiagram - sid 144
Stoldiagram - sid 145
Linjediagram - sid 146
Linjediagram - sid 147
Medelvärde - sid 148
Median - sid 149
Uppslaget Resonemang och kommunikation - sid 150
Uppslaget Arbeta tillsammans - sid 151
Kapiteltest - sid 152
Kapiteltest Koll på förmågorna - sid 153
Sammanfattning - sid 154
Sammanfattning - sid 155

Kapitel 7 - Algebra och samband

Ladda ner hela kapitel 7, 156-177 (Komprimerad fil, 13,5 MB)

Innehåll:
Algebra och samband - sid 156
Algebra och samband - sid 157
Uttryck med algebra - sid 158
Uttryck med algebra - sid 159
Uttryck med algebra - sid 160
Förenkla uttryck - sid 161
Mönster - sid 162
Mönster - sid 163
Mönster - sid 164
Likheter - sid 165
Ekvationer - sid 166
Ekvationer - sid 167
Koordinatsystem - sid 168
Koordinatsystem - sid 169
Proportionella samband - sid 170
Proportionella samband - sid 171
Uppslaget Resonemang och kommunikation - sid 172
Uppslaget Arbeta tillsammans - sid 173
Kapiteltest - sid 174
Kapiteltest Koll på förmågorna - sid 175
Sammanfattning - sid 176
Sammanfattning - sid 177

Problemlösning

Ladda ner kapitlet "Problemlösning", sida 178-189 (Komprimerad fil, 6,8 MB)

Innehåll:
Problemlösning - sid 178
Problemlösning - sid 179
Rita en bild - sid 180
Arbeta baklänges - sid 181
Göra en tabell och pröva sig fram - sid 182
Göra en tabell och pröva sig fram - sid 183
Leta mönster - sid 184
Leta mönster - sid 185
Ställa upp en ekvation - sid 186
Välj själv metod - sid 187
Välj själv metod - sid 188
Välj själv metod - sid 189

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration