Mer information

Engelska ska vara spännande och roligt och det kommer det att bli med Champ. Eleverna möter här de två figurerna Charlie och Taylor, som tillsammans reser på en flygande matta runt om i världen.

Champ F–3

Materialet består av olika paket - ett för åk F–2 och ett för åk 3. Dessutom finns ett tredje paket, F-3 som innehåller allt lärarmaterial i digital form. Ni kan börja med Champ när som helst under lågstadiet. Välj det som passar er skola bäst.


Snabbvalslänkar:
Champ F-2
Champ 3
Champ F-3 Lärarstöd Digital
Övningsmästaren

CHAMP F-2

Big Book F-2 Onlinebok
Onlineboken innehåller 15 kapitel med fantastiska illustrationer, där det språkliga innehållet presenteras som sång, ramsa eller ren text. Syftet med onlineboken är att du kan samla dina elever och gemensamt sjunga sångerna och göra rörelser till, lyssna på ramsorna, härma och inspireras till språkutvecklande samtal.

Lärarhandledning F-2
Lärarhandledningen har en tydlig arbetsgång och du blir guidad före, under och efter arbetet med Onlineboken. Här hittar du förslag på hur du på ett varierat och lekfullt sätt kan arbeta med sångerna och ramsorna. Här finns även facit till övningarna.

Workbook 2
Efter arbetet med Onlineboken får eleverna göra övningar i Workbook. Övningar som låter eleverna visa läs- och hörförståelse samt skriva. Till varje kapitel finns även ett förslag på en interaktionsövning.

Lärarens ljudfiler 2
Ljudfiler till hörövningarna i Workbook 2 säljs som nedladdningsbara filer.

Exempel på hur ni kan använda Champ F-2:

  • I åk F kan eleverna sjunga sångerna, härma och göra rörelser (sing, talk and play). Använd onlinebokens sång samt lärarhandledningen.
  • I åk 1 kan eleverna utöver sången även arbeta med ramsan (read, talk, and play). Använd onlinebokens sång och ramsa samt lärarhandledningen.
  • I åk 2 kan eleverna utöver sången och ramsan göra övningarna i Workbook (read, write, listen and talk). Använd onlineboken, lärarhandledningen och Workbook.

CHAMP 3

Textbook 3
I Champ 3 får eleverna möta olika typer av texter med vardagsnära och användbara ord och fraser. Bilderna skapar sammanhang, stöttar texten och utvecklar innehållet. De kan användas till olika typer av samtals- och interaktionsövningar. Textbook finns både som tryckt bok och som onlinebok.

Textbook 3 Onlinebok
En onlinebok med inläst ljud som speglar innehållet i Textbook 3.

Workbook 3
Varje kapitel har ett tydligt fokus och övningskedjan tränar alla förmågorna. Kapitlen inleds med en Warm up, som skapar förförståelse för de viktiga orden i kapitlet. Efter textarbetet finns minst fyra övningar, i vilka eleverna får visa läs- och hörförståelse samt använda de ord och fraser som de hittills lärt sig för att tala (interagera/presentera) och skriva. Efter kapitel 5, 10, 15 och 20 finns ett repetitionsuppslag. Där har alla ord och fraser som eleverna hittills lärt sig samlats.

Lärarhandledning 3
I lärarhandledningen finns förslag på hur du kan förbereda lektionerna, genomföra undervisningen samt följa och dokumentera dina elevers utveckling i engelska. Det är här du hittar förslag på lekar, spel och interaktionsövningar och ramsor, som alla syftar till att göra engelskan spännande och rolig. Varje kapitel har en tydlig arbetsgång, där alla förmågor systematiskt tränas, såväl de receptiva (höra och läsa) som de produktiva (tala/interagera och skriva). Här finns även facit till övningarna.

Lärarens ljudfiler 3
Ljudfiler till texterna i Textbook och hörövningarna i Workbook 3 säljs som nedladdningsbara filer.

CHAMP F-3 LÄRARSTÖD DIGITAL

I Lärarstöd Digital F-3 ingår en årslicens med allt lärarmaterial:

  • Big Book F-2 Onlinebok och Textbook 3 Onlinebok
  • Lärarens ljudfiler 2 och Lärarens ljudfiler 3
  • Lärarhandledning F-2 och Lärarhandledning 3.

Om du väljer Lärarstöd Digital behöver du inte köpa något annat lärarmaterial utan enbart elevböckerna,Workbook 2, Textbook 3 och Workbook 3.

Med Champ F-3 Lärarstöd Digital kan du börja med engelska när som helst under lågstadiet. Här finns ramsor, sånger, texter och övningar som alla utvecklar engelskan på ett lekfullt sätt.

Klicka här för att ladda ned folder om Champ F-3 i pdf-format (PDF-dokument, 22,5 MB)

Kostnadsfri ordträning för dina elever i Övningsmästaren

Övningsmästaren logo

Gilla Klassrummet på Facebook och få lektionstips + annat roligt direkt i ditt flöde i sociala medier.

Klassrummet logo

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration