Mer information

Soyez les bienvenus chez nous! Chez nous är en läromedelsserie som bjuder in eleven till det franska språket och den fransktalande världen.

Chez nous är anpassad efter den nya läroplanen och har fokus på produktion och reception samt den franskspråkiga världen. Bokserien har en tilltalande layout med genomtänkta bilder som inspirerar till produktion. Den innehåller ett stort antal hörövningar och varierade texttyper.

Chez nous 1

Chez nous 1 för årskurs 6 är en allt i ett-bok. I den får eleverna träffa fyra familjer som bor i den idylliska staden Annecy. Varje kapitel avslutas med ett fotocollage med bildtexter som beskriver olika delar av Frankrike. I kapiteltexterna får eleverna bl. a. lära sig hur man presenterar sig och berättar om sig själv, räkneorden, veckodagar och klockan. Efter varje text följer övningar för att befästa ord, fraser och enkel grammatik.

Chez nous 2

Chez nous 2 kan användas både av elever som börjar sina franskstudier i årskurs 7 och av de som läst franska i årskurs 6. De inledande kapitlen repeterar nämligen ordförråd och grammatik.

Textboken

Textboken består av fyra kapitel och ett separat avsnitt med lästexter kallat Lecture. De flesta texterna är skrivna i dialogform vilket gör att eleverna kommer igång direkt med språket. Efter varje kapiteltext möter eleverna Regardez. Det är ett uppslag som visar på intressant och viktigt innehåll från texten, t.ex. phrase utiles, ny grammatik och ordfält (i form av bildordlistor i bok 2-3). Regardez
fungerar som en brygga mellan text och övningsbok.

Övningsboken

Varje avsnitt i ett kapitel inleds med en hörövning, Coup d’envoi. I hörövningen får eleverna möta ämnesinnehållet för den nya texten och är på så vis förberedda att ta till sig an den nya texten i textboken. När de arbetat med en kapiteltext finns övningar som tränar alla färdigheterna. Varje kapitel avslutas med en utvärdering.

Chez nous 3

I Chez nous 3 för årskurs 8 får eleven möta det fransktalande Europa.

Textboken

Textboken innehåller fyra tematiskt sammanhållna kapitel samt en följetong. Varje kapitel innehåller en A-text (dialogform), B-text (dialog- och berättandeform) och en C-text (berättandeform), samt inslagen Regardez, Fenêtre ouverte och brev från ungdomar i fransktalande Europa.
Kapiteltexterna tar upp vardagliga situationer och händelser. Eleverna inspireras till att uttrycka egna åsikter och utbyta erfarenheter.

Precis som i bok 2 möter eleverna Regardez efter varje kapiteltext. Under rubriken Fenêtre ouverte finns informativa faktatexter om franska företeelser. Dessa texter har lite högre svårighetsgrad. De handlar bl.a. om Le Guide Michelin och Gustave Eiffel. I anslutning till varje kapitel finns i Chez nous 3 brev från ungdomar som bor i fransktalande länder i Europa. De berättar om sina länder och sin fritid. Eleverna får även lyssna till fransk musik av olika slag. Boken avslutas med en spännande följetong i fyra delar.

Övningsboken

Övningsboken innehåller varierande övningar som tränar alla färdigheter. Det finns en stor mängd hörövningar som hjälper eleverna att öva upp strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang. Varje kapitel avslutas med en utvärdering. Nytt för Chez nous 3 är ett det finns en uttalskurs. Den alfabetiska ordlistan inkluderar de ord som eleverna har mött i de tidigare böckerna.

Chez nous 4

I Chez nous 4 för årskurs 9 får eleven möta den fransktalande världen utanför Europa.

Textboken

Textboken innehåller fyra kapitel med A-, B- och C-texter. Eleverna får möta ett stort utbud av olika texttyper, allt från bloggtext, dialogtext, artiklar och dikter till romanutdrag. Ett nytt inslag i Chez nous 4 är Situations courantessom är tänkt att användas som minipjäser. Dessa situationer hjälper till att knyta ihop säcken för franska 6-9 (Franska 2). Regardez-inslagen finns med i Chez nous 4 liksom i de tidigare böckerna (se beskrivning under Chez nous 2). Eleverna får på ett lättillgängligt vis läsa om Kanada, Elfenbenskusten, Marocko och Guadeloupe. De får även lyssna på musik från dessa länder.

Övningsboken

I övningsboken får eleven öva alla färdigheter på ett varierat sätt. Det finns ett stort antal hörövningar bl.a. Coup d’envoi, som tjänar som inspark till en ny texts innehåll och vokabulär. Ett nytt inslag i övningsboken är Dans le Rétroviseur, ett avsnitt som repeterar grammatik.

Till böckerna i Chez nous-serien finns:

  • Ljudfiler samt glosträning på Övningsmästaren

Lärarnas ljudfiler

I licensen för lärarens ljudfiler finns alla texter och hörövningar inspelade.

Lärarhandledning

I lärarhandledningen finns metodiska tips, förslag på lektionsgenomgångar, extraövningar som kopieringsunderlag, diagnostiska tester samt hörmanus.

Färdighetsprov i franska

För årskurs 7 finns inga färdighetprov. Nivån i årskurs 7 är grundläggande och därför finns inga prov av denna sammanfattande karaktär.
Färdighetsprov i franska för årskurs 8 säljs separat, det innehåller prov för både höst- och vårterminen. Proven är utformade som proven i Skolverkets Bedömningsportal.

Färdighetsprov i franska för årskurs 9 finns för höstterminen och följer med lärarhandledningen. På vårterminen finns färdiga prov i Bedömningsportalen och därför inga från oss.

Färdighetsproven är fristående och fungerar lika bra att använda om man undervisar med Chez nous som med något annat läromedel i franska för högstadiet. Proven testar färdigheterna höra, skriva, tala och läsa och är tänkta som utvärdering av elevernas kunskaper och färdigheter och visar eleverna vad de kanske måste arbeta mer med. Proven tjänar också som en förberedelse inför de tester som finns i Skolverkets Bedömningsportal.

För årskurs 8 testas varje färdighet i två prov, prov A och prov B. Prov A är lämpligt att göra i slutet av höstterminen och prov B i slutet av vårterminen. Proven som testar reception, höra och läsa, består av flera delar och olika övningstyper.

I materialet finns uppgifter som kräver helhetssyn och därigenom ger eleven möjlighet att visa en högre nivå.

Till varje färdighetsprov finns en bedömningsmall. Den är till god hjälp vid bedömning av proven, men kan också användas vid skriftliga omdömen och i betygssamtal med elever och föräldrar.
Testmaterialet säljs som skollicens. När du fått din inloggning, har du tillgång till samtliga prov i pdf-format. Du väljer själv vad och hur mycket du skriver ut.

Utdrag

Klicka här för att ladda ner ett utdrag ur Chez nous åk 8 färdighetsprov (PDF-dokument, 1,4 MB)

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration