Serie

Chez nous

Upplaga 2

Chez nous är ett basläromedel i franska för årskurs 6–9, som följer de reviderade kursplanerna Lgr 22. Chez nous innehåller intresseväckande texter och har en färgsprakande layout.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Om serien

Chez nous, upplaga 2

Chez nous består av textbok och övningsbok för åk 7–9 och allt-i-ett-bok för åk 6. Till alla årskurser finns dessutom ett rikt lärarmaterial med mängder av extrauppgifter samt färdighetsprov som testar förmågorna läsa, skriva, höra och tala. Chez nous 9 utkommer under 2024.

Med Chez nous får du...

  • En introuppgift för att väcka förförståelsen inför varje text
  • Varierande texter med elevnära innehåll
  • Färgglada illustrationer som stödjer förståelsen
  • Många hörövningar av olika karaktär
  • Tydlig progression i texter och övningar
  • Spel, lekar och sånger
  • Ett rikt lärarmaterial för individualisering
  • Färdighetsprov som testar förmågorna efter varje kapitel

Allt-i-ett-bok åk 6

Till årskurs 6 finns en allt-i-ett-bok. Där kan eleven läsa texter, svara på frågor och göra uppgifter direkt i boken. Den har ett lekfullt och färgglatt uttryck och innehåller förutom texter och övningar även sånger. Fokus ligger på glädje och kommunikation och texterna stöds av rikligt med illustrationer och foton för att ge eleverna förförståelse och underlätta inlärningen.

Boken, som är anpassad efter Lgr 22, består av fyra kapitel med vardera tre huvudtexter och en realiatext, även den på enkel franska med tydligt bildstöd. I övningarna tränas förmågorna; läsa, skriva, lyssna och prata på olika sätt. På utfällbara flikar på pärmens insida finns viktigt ordförråd och verbtabeller lättillgängligt.

Textboken

Chez nous 7, 8 och 9 inleds med ett omfattande repetitionskapitel så att eleverna kan repetera och öva på moment de arbetat med tidigare. Textboken består sedan av fyra kapitel. Varje kapitel innehåller fyra texter samt ett avsnitt som handlar om den fransktalande världen. Realia-uppslagen är helt och hållet på franska och tar upp intressant fakta och relevant information om länder, regioner och städer.

Texterna i varje kapitel har en naturlig språklig progression och är rikt illustrerade för att främja förförståelsen. Innehållet i texterna är avsedda att väcka intresse och lust att lära sig franska. Efter varje kapiteltext finns en resurssida, Regardez, där nya grammatiska moment uppmärksammas. På utfällbara flikar på pärmens insida finns viktigt ordförråd och verbtabeller lättillgängligt.

Övningsboken

Upplägget i övningsboken är tydligt och följer en väl genomarbetad struktur. Varje kapiteltext inleds med förförståelseövningen Coup d’envoi där eleverna introduceras till kommande tema. Det är ofta enkla hörövningar. Sedan följer övningar kring innehållet i texten, ordförråd och grammatik samt kommunikativa övningar. Muntlig kommunikation uppmuntras och eleven övas kontinuerligt i att använda sig av strategier för kommunikation. Ljudfilerna till hörövningarna i övningsboken finns på övningsmästaren.se.

Lärarhandledning

I lärarhandledningen finns metodiska tips och förslag på lektionsgenomgångar samt kopieringsunderlag. Efter varje kapitel finns kapitelprov samt färdighetsprov som testar de olika förmågorna. Dessa används för att följa elevernas individuella utveckling samt ger stöd inför bedömning och betygsättning. Lärarhandledningen säljs som en digital licens och läraren har ett år på sig att ladda ner materialet och kan sedan fortsätta använda det följande läsår.

På bilden ser du ett exempel på ett färdighetsprov från lärarhandledningen för Chez Nous 8.

Övningsmästaren

Eleverna kan lyssna på de inlästa texterna och hörövningarna samt träna på ord och fraser på Övningsmästaren.se. Där finns även digitala övningar i grammatik och ordförråd kopplat till varje kapitel. Materialet är kostnadsfritt och fungerar lika bra på dator som på surfplatta och mobiltelefon.

Läs mer om Övningsmästaren

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga

Statsbidrag för inköp av läromedel

Under 2024 kan skolhuvudmän söka statsbidrag för att kunna köpa in förlagsproducerade läroböcker och lärarhandledningar.

Hos Skolverket kan du läsa mer om vilka regler som gäller för bidraget och hur du ansöker.

Läs mer om statsbidraget