CSR och hållbart företagande, upplaga 3 (1 produkter)