CSR och hållbart företagande Upplaga 3

Författare
Ämne
Företagsekonomi, Ledarskap och organisation
Antal sidor
350
Utgivningsdatum
2021-01-04
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152360279

452 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

CSR OCH HÅLLBART FÖRETAGANDE introducerar många perspektiv på företagens sociala ansvar och hållbart företagande, samt hur de olika perspektiven hänger ihop. Resonemangen knyter an till verkliga exempel och fall. Utvecklingen inom CSR har gått snabbt inom både politik och företagande. Fenomen som socialt entreprenörskap, hållbara affärsstrategier och nya finansiella modeller kring hållbarhet har vuxit sig allt starkare. Nytt i denna upplaga är att de globala hållbarhetsmålen diskuteras mer ingående och ett helt nytt kapitel har tillkommit som diskuterar begrepp och fenomen kopplade till mångfald och integration. Boken ger både en överblick över de viktigaste koncepten och teorierna samt ett djup kring historiska perspektiv och företagsetiska kopplingar. Teori varvas med exempel från en lång rad företag och organisationer. Boken är uppdelad i tre delar: Den första delen ger en överblick av ämnet, dess bakgrund och framväxt. Den andra delen tar upp företagens och affärsverksamhetens praktik. I den tredje delen lyfts fokus till styrning och strategier för ansvarsfullt och hållbart företagande. Boken samlar några av de mest inflytelserika experterna inom området och används vid ett stort antal universitet och chefsutbildningar i Sverige.

Köp direkt via: Adlibris, Bokus

Författare

Tommy Borglund har doktorerat i företagsetik vid Handelshögskolan i Stockholm och är lektor med inriktning mot hållbarhet vid Örebro universitet. Han startade en av de första konsultgrupperna i Sverige

inom CSR på konsultbolaget Hallvarsson & Halvarsson och har under åren varit rådgivare till många stora svenska bolag. Tommy har tidigare en bakgrund som ekonomijournalist, bland annat som chef för Ekonomiekot, Sveriges Radio och redaktionschef på Finanstidningen. Tommy är ordförande i nätverket Social Venture Network Sweden, medlem av Vårdföretagarnas etikråd och Finansanalytikernas CR-grupp.

Professor Hans De Geer är historiker och företagsetiker. Han har varit verksam vid Stockholms Universitet, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholm School of Economics in Riga. Han är Senior Advisor vid konsultbolaget Hallvarsson & Halvarsson med inriktning på CSR-frågor, företagsetik och korruptionsbekämpning. Han är också Senior Advisor vid Centrum för Näringslivshistoria. Hans senast utgivna bok heter Vin & Sprit: Från politik till marknad (Förlaget Näringslivshistoria, 2017).

Maria Grafström är docent i företagsekonomi och organisationsforskare på Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score) vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. Hennes forskning handlar om mediers betydelse för organisationer och deras verksamhet med särskilt fokus på idéspridning och mediernas roll som agendasättare för idéer om socialt ansvar och hållbarhet.

Magnus Frostenson är professor i organisation och ledarskap på Høgskolen i Østfold, Norge. Han är också docent i företagsekonomi, verksam vid Handelshögskolan vid Örebro universitet. Han disputerade 2006 på Handelshögskolan i Stockholm på en avhandling om etik och kultur i internationaliserade svenska företag. Magnus har sedan dess publicerat böcker, forskningsartiklar, rapporter och bokkapitel, främst inom det företagsetiska området. Han har ett särskilt intresse för hållbarhetsredovisning och frågor om styrning av etik i organisationer.

Lin Lerpold är Associate Professor på Handelshögskolan i Stockholm och chef för Stockholm School of Economics Institute for Research (SIR), Center for Sustainability Research (CSR). Hon var även grundaren av Mistra Center for Sustainable Markets (Misum). Lin har innan varit programchef för SSE MBA samt Visiting Fellow vid London School of Economics, Centre for the Study of Human Rights och vid INSEAD,

Department of Strategy. Hennes forskning är inom social hållbarhet och fokuserad på fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter i globala leverantörskedjor och integrationsfrågor. Hon undervisar inom CSR och hållbarhet på kandidat-, magister- och vidareutbildningsnivå och engagerar sig i offentlig debatt om företagande och hållbarhet. Sen 2016 har Lin varit utnämnd årligen på Aktuell Hållbarhets Hållbarhetsmäktiga-lista och 2017 och 2018 utsågs hon av Veckans Affärer på listan över näringslivets mäktigaste kvinna inom kategorin Samhällsförändrarna.

Sara Nordbrand har skrivit om och arbetat med hållbarhetsfrågor sedan början av 2000-talet. Mellan 2003 och 2009 studerade hon olika branschers CSR- och hållbarhetsarbete som utredare på organisationen Swedwatch. År 2010 deltog hon i ett forskningsprojekt om mänskliga rättigheter i globala leverantörskedjor inom Sustainability Research Group (SuRE) på Handelshögskolan i Stockholm. Från 2011 till 2015 arbetade hon med Svenska kyrkans hållbarhetsfonder och blev sedan organisationens hållbarhetschef. Sedan 2019 arbetar hon som hållbarhetschef på Telia Company.

Emma Sjöström är forskare och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon doktorerade 2009 på området ansvarsfulla och hållbara investeringar. Emma är särskilt intresserad av att förstå vilken inverkan investerare kan ha på bolag, direkt eller indirekt, genom sitt engagemang för hållbarhet. Hon har också varit gästforskare vid University of Hong Kong. Hon driver samtidigt kunskapsbyrån Nuwa, som erbjuder expertis kring hållbara investeringar till bland andra kapitalägare och kapitalförvaltare. År 2014 utkom hon med läroboken Hållbara Investeringar (Sanoma Utbildning).

Susanne Sweet är Associate Professor på Handelshögskolan i Stockholm. Susanne forskar och undervisar inom området miljömässig och socialt hållbart företagande. Hon är forskningledare på Mistra Center for Sustainable Markets, Misum, som etablerades 2015 på Handelshögskolan i Stockholm, där hon leder forskningsplattformen hållbar produktion och konsumtion. Innan dess grundade hon 2003 forskargruppen SuRe, Sustainability Research Group, som fick 2007 års Globe Award för bästa CSR forskning och som numer infogats i Misum. Hon är också forskningsledare för ett stort tvärvetenskapligt forskningsprogram Mistra Future Fashion som syftar till att genom forskning stödja en hållbar omställning av modeindustrin mot en cirkulär ekonomi.

Utvärderingsexemplar

Beställ gärna ett kostnadsfritt utvärderingsexemplar av CSR och hållbart företagande i formuläret. Kontakta gärna vår kundservice på kundservice@sanoma.com vid eventuella frågor.

Beställ ditt utvärderingsexemplar här!

Trevlig läsning!

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration