CSR och hållbart företagande, upplaga 3

Om serien

CSR OCH HÅLLBART FÖRETAGANDE introducerar många perspektiv på företagens sociala ansvar och hållbart företagande, samt hur de olika perspektiven hänger ihop. Resonemangen knyter an till verkliga exempel och fall.

Dela CSR och hållbart företagande, upplaga 3: